Fietsverlichtingscontroles door VVN, politie en BOA’s bij scholen

De lokale afdeling van Veilig Verkeer Nederland (VVN) houdt deze week controles op het voeren van (juiste) fietsverlichting in de buurt van scholen. Deze controles worden samen met de politie en de gemeentelijke BOA’s in alle dorpen van Zuidplas gehouden.

Doel van de controle is om mensen duidelijk te maken dat juiste en goed zichtbare fietsverlichting belangrijk is. VVN, politie en BOA’s spreken (brom)fietsers aan die onjuiste of geen verlichting hebben. Eerst wordt uitgelegd waarom verlichting in deze donkere periode belangrijk is en vervolgens wordt voorlichtingsmateriaal uitgereikt. Omdat iemand zonder juiste verlichting niet verder mag fietsen, moeten die personen eigenlijk verder lopen. Als geste tijdens deze waarschuwingsactie delen de organisaties zgn. ‘thuiskomertjes’ uit: lampjes, waarmee je goed gezien wordt, maar die slechts een paar uurtjes werken. Het is de bedoeling dat deze personen op korte termijn de verlichting (laten) repareren.

Vanmorgen was de aftrap van de controles bij De Nessevliet in Oud Verlaat, de rest van de week worden de diverse dorpen door de controleurs bezocht. Diverse passanten, waaronder ook de ouders van de kinderen van de school) zijn aangesproken op het ontbreken van fietsverlichting. Het viel de organisaties op, dat veel mensen donkere kleding dragen zonder reflectiemateriaal. Als dan ook nog geen licht wordt gevoerd wordt de kans, dat men niet gezien wordt, erg groot.

Bij controles blijkt dat het niet altijd duidelijk is wanneer fietsverlichting moet worden gevoerd. Een handige tip is om te kijken of de straatverlichting brandt: als dat zo is, moet in principe ook de fietsverlichting ingeschakeld zijn.

Als de politie samen met VVN controleert resulteert dit meestal in een waarschuwing en geen bekeuring. Maar de politie controleert in deze donkere periode voortdurend op fietsverlichting en schrijft hierbij regelmatig bekeuringen uit.

Een boete voor het niet hebben van (juiste) verlichting bedraagt € 55 euro plus € 9 administratiekosten. Voor dat geld kan beter goede verlichting worden gekocht.