8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Hoogheemraadschap hoogt kade langs Ringvaart Zuidplaspolder op

Op maandag 14 januari is het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard werkzaamheden gaan uitvoeren aan de kade van de Ringvaart van de Zuidplaspolder. Dat is nodig omdat uit metingen is gebleken, dat de kade gedeeltelijk te laag ligt. Daarnaast moet ook de onderberm van de kade over een breedte van vijftien meter met een halve meter worden opgehoogd. Dit betreft het gedeelte van de scouting tot de bocht bij gemaal Abraham Kroes. Daarom gaan we de kade en de onderberm ophogen met klei. In totaal zal er 22.000 m3 grond worden aangebracht.

De werkzaamheden worden uitgevoerd in 2 fasen, de eerste loopt van het gebouw van de landschouting tot aan de Tweede Tochtweg. Als deze gereed is zal gelijk de tweede fase starten tussen de Tweede Tochtweg naar het Abraham Kroesgemaal. 15 maart zijn de werkzaamheden vermoedelijk klaar. Tot die datum zijn er ook verkeersmaatregelen om de grondtransporten zonder gevaar te laten verlopen.

Het transport van de klei gaat onder meer via de Zuidplasweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Op de Zuidplasweg worden borden geplaatst om sluipverkeer te weren en tegenliggers te voorkomen, uitgezonderd bestemmingsverkeer. Bij de spoorwegovergang is tijdens het werk een verkeersregelaar aanwezig om de veiligheid rondom het spoor te waarborgen. De trekkers met grond zijn dermate groot dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de passeerstroken.

Advertentie