8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Gemeenteraad Zuidplas wil gemeente regenbooggemeente maken

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op dinsdag 22 januari in meerderheid besloten dat Zuidplas een regenbooggemeente gaat worden. Dit voorstel werd ingediend door PvdA/GroenLinks samen met D’66 en SP als motie vreemd aan de orde van de dag om het op te nemen tegen pesten en uitsluiten van LHBTI+ inwoners van Zuidplas.

Helmer (PvdA/GL) stelde dat naar schatting 2000 inwoners van Zuidplas onderdeel uitmaken van deze groep en dat zij dagelijks meemaken dat ze gepest worden of niet voor hun geaardheid durven uit te komen. VVD, SP, NEZ en D’66 steunden de motie om beleid te krijgen dat dit in Zuidplas niet meer kan en zich daarom aan te sluiten bij de regenboogsteden. De partijen willen ook dat het hijsen van de regenboogvlag niet meer door de initiatiefnemer Jan Ambachtsheer maar door de gemeente zelf wordt gedaan. Serena Rodenburg (SP) pleitte voor 365 dagen per jaar een regenboogvlag en niet 1 dag per jaar.

De Christenunie/SGP was fel tegenstander van de motie. Cock van der Spek was van mening dat er teveel wordt gekeken naar 1 groep en benadrukte dat het hijsen van de regenboogvlag steun voor de ene groep is, maar een andere groep kwetst in de samenleving. Zowel Van Wijnen(VVD) als Klovert (D’66) blijven van mening dat je soms keuzes moet maken waar anderen niet blij mee zijn. De Christenunie/SGP diende daarom een motie in waar een breder beleid tegen discriminatie en geweld moest komen.

Het CDA worstelde met de motie zoals fractievoorzitter De Jonge vertelde. Ze vergeleek het met pestgedrag op school waar straffen vaak niet de uitwerking heeft en positieve benadering wel. De Jonge vroeg zich ook af of het LGBTI deel van de samenleving hier wel op zat te wachten, afgaand op mensen uit deze groep in haar kennissenkring. Ze pleitte geen aandacht voor een groep apart maar voor een vlag voor alle kleuren en lijnen die je maar kunt bedenken voor alle denkbare stromingen in de samenleving.

Uiteindelijk werd de regenbooggemeente-motie met 16 tegen 10 stemmen aangenomen met een tegenstem van de christelijke partijen. De motie voor een beleid tegen discriminatie en geweld werd unaniem door de gemeenteraad aangenomen. Wel werd er gepleit om de motie regenbooggemeente eerder uit te voeren dan de motie van discriminatie.

Advertentie