8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Zuidplas wil aansluiting op restwarmtenetwerk vanuit de havens

De gemeente Zuidplas wil samen met de andere gemeente in het tuinbouwgebied Oostland een aansluiting op het geplande restwarmtenetwerk tussen de havens van Rotterdam en Leiden. Daarom hebben de gemeenten Zoetermeer, Lansingerland, Pijnacker-Nootdorp, Waddinxveen en Zuidplas een brief gestuurd naar gedeputeerde Weber.

In de brief pleit Wethouder Verbeek namens de gemeente om een aansluiting van netwerk voor Zuidplas ten bate van glastuinbouw én voor de nieuwbouwwijken. Door deze restwarmte kunnen straks gasloze woningen worden gerealiseerd. Met de komst van een warmteleiding kunnen de gemeenten, de provincie Zuid Holland en de glastuinbouwsector in één klap aan een belangrijk deel van hun klimaatdoelstellingen voldoen.

Oostland heeft de extra capaciteit in de Leiding over Oost nodig voor verduurzamingsambities

Wethouder Verbeek namens gemeente Zuidplas

Wethouder Verbeek vraagt dan ook om in de berekeningen een aangepaste maat van de leiding en andere technische aanpassingen mee te nemen in het plan om Leiden te voorzien van restwarmte maar dan met een Oost variant. De gemeenten uit Oostland zien een win win situatie want door het traject te verleggen komen er minder drempels bij de aanleg . Voorgesteld wordt om de pijpleiding van 400 naar minimaal 500 mm te vergroten waardoor Oostland aangesloten kan worden.

De glastuinbouw in Oostland verbruikt veel energie, maar is ook de motor voor verduurzaming door initiatieven op het gebied van duurzame warmte. Bijvoorbeeld door het aanleggen van warmtenetten, investeringen in duurzame bronnen als geothermie en biomassa en warmtebuffering ” laat Verbeek weten aan de provincie. De provincie zit zelf wel om tafel maar de andere partners uit deze warmte alliantie nog niet. Provinciale Staten zal de brief meenemen in haar besluitvorming.

De Christenunie/SGP pleit al jaren voor aansluiting op deze rotonde en raadslid Molenaar heeft er ook een opinie over geschreven.
Bijlage : Brief gemeente Zuidplas aan de provincie

Advertentie