8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Waterbus onderzoek Gouda en Rotterdam nooit echt uitgevoerd

Er is nooit een echt onderzoek geweest van de haalbaarheid van een waterbus verbinding tussen Gouda en Rotterdam. Dat blijkt uit antwoorden van schriftelijke vragen in de gemeenteraad van Gouda na vragen van de SGP, SP en Gouda50+. In de gemeenten langs de Hollandsche IJssel was naar zo’n onderzoek gevraagd. De politiek in regio heeft via verschillende moties om zo’n haalbaarheidsonderzoek gevraagd.

Volgens een rapport van 8 januari 2018 blijkt dat er gekozen is om de verbinding tussen Gouda en Rotterdam niet verder te onderzoeken. Het vervoer over water duurt 2,5 keer langer dan de trein en bus alternatieven blijkt uit een rapport van MuConsult in opdracht van de regio Drechtsteden, Gemeente Rotterdam, MRDH, Havenbedrijf Rotterdam en provincie Zuid-Holland. Ook worden er weinig te weinig reizigers verwacht. Het rapport is al meer dan een jaar oud maar de gemeenteraden zijn er nooit verder over geïnformeerd.

In oktober 2017 stelde Christenunie/SGP raadslid Peter Molenaar vragen aan het college van B&W over de verbinding over het water. Dit naar aanleiding van een motie die op 20 september door de Goudse gemeenteraad werd aangenomen. De bedoeling van deze motie was om bij de jaarlijkse herziening van het regionale verkeers- en vervoersplan(RVVP) de waterbusverbinding als prioriteit toe te voegen. Uit antwoorden kreeg hij de belofte dat dit onderzoek uitgevoerd zou gaan worden. Molenaar : “ Een waterbus verbinding Gouda – Rotterdam biedt kansen voor Nieuwerkerk en Moordrecht wat betreft woon-werkverkeer maar denk daarbij ook aan mogelijkheden op gebied van recreatie.”

Molenaar verbaast zich over de recente ontwikkelingen in de regio in dit dossier. ”Enerzijds is afgelopen week bekend geworden dat de vervoerdersmaatschappij Arriva verkennende gesprekken gaat voeren met een politieke partij (!) in het gebied over de kansen voor een verbinding met Gouda. Anderzijds zijn de schriftelijke vragen van een aantal raadsfracties uit Gouda afgelopen week beantwoordt. Hierin geeft het college van Gouda aan zich niet verder in te gaan zetten voor een verbinding Gouda – Rotterdam met de waterbus of andere vormen van personenvervoer over water. Het College van Gouda geeft aan dat deze vorm van vervoer nooit kan concurreren met trein, bus of auto”.

Uit de antwoorden van de vragen in Gouda is de raad van deze gemeente wel mondeling geïnformeerd maar daarna nooit schriftelijk. In Zuidplas is de raad geheel niet geïnformeerd over het niet doorgaan van het onderzoek. Volgens het college van Gouda : “In een bestuurlijk overleg binnen de regio Midden-Holland zijn, in aanwezigheid van Krimpenerwaard en Zuidplas, de resultaten van het onderzoek gedeeld. Daarbij is kennis genomen van de conclusie dat de verbindingen tussen deze plaatsen en Rivium-Rotterdam bij voorbaat niet kansrijk zijn, met name omdat personenvervoer over water niet concurrerend kan zijn met de auto en het bestaande aanbod van openbaar vervoer. Er heeft daaropvolgend geen nader overleg en geen schriftelijke vastlegging plaatsgevonden. “ Bij dergelijke bestuurlijke overleggen zijn wel wethouders aanwezig maar geen raadsleden.

Molenaar geeft ook aan dat er geen terugkoppeling is op de toezeggingen uit de beantwoording van eerdere vragen : “Christenunie/SGP Zuidplas heeft vanuit het college Zuidplas formeel nog niets gehoord. Kortom, er zijn nog veel onduidelijkheden wat betreft een eventuele toekomstige waterverbinding Gouda – Rotterdam. Christenunie/SGP Zuidplas zal dit nauwlettend blijven volgen”.

Advertentie