Zuidplas wil verruiming van eisen voor verstrekking duurzaamheidsleningen

De gemeenteraad mag zich dinsdag 5 maart buigen over een voorstel van het college van B&W waarbij wordt voorgesteld de eisen die gelden voor een verstrekking van een duurzaamheidslening te verruimen. Het college van Zuidplas ziet een toename van de vraag naar maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid. Tegelijkertijd signaleert Zuidplas ook beperkingen bij de aanvraag van innovatieve duurzame maatregelen. Sinds de start in 2017 zijn er 50 leningen verstrekt

Er is een toenemende vraag naar maatregelen die bijdragen aan duurzaamheid. Zo is steeds meer vraag naar groene daken, infraroodpanelen en andere innovatieve maatregelen op energiebesparing en opwekking. De techniek rondom duurzame innovatieve maatregelen verandert ook snel. Bij de aanvraag van een duurzaamheidslening wordt de aanvrager in het vervolg beoordeeld of de maatregel:

  • Een beperking van de energievraag is, dan wel een vermindering van CO2 uitstoot oplevert,
  • Een verhoging is van het aandeel duurzame energiebronnen in de energievoorziening.

Indien de gemeenteraad instemt met de verordening, die de regels vaststelt voor het afgeven van deze leningen kan de gemeente dit nieuwe beleid gaan toepassen op de aanvragen om zo verder te verduurzamen.

Foto : Skeeze op Pixabay