8.5 C
New York
zaterdag 24 juli 2021

Hitland wil niet wachten tot na broedseizoen: Bomenkap Hitlandselaan start per 1 april

De geplande kap van 230 populieren langs de Hitlandselaan zal echt moeten gaan starten op 1 april want uitstel is geen optie voor het recreatieschap Hitland. Volgens het recreatieschap is het gevaar, wat er nu volgens hen is, te groot om verder te wachten. Hierdoor gaan de werkzaamheden starten in het broedseizoen. “Er is besloten tot een reconstructie op korte termijn, waarbij de veiligheid van bezoekers aan Park Hitland voorop staat. Dit houdt in, dat de bomenkap (fase 1 reconstructie) niet verder zal worden uitgesteld. Bij uitstel zou het traject in zijn geheel een jaar moeten worden uitgesteld, wat het bestuur niet wenselijk acht” legt Roxanne den Ouden uit.

Bij uitstel zou het traject in zijn geheel een jaar moeten worden uitgesteld, wat het bestuur niet wenselijk acht

Roxanne den Ouden – woordvoerder Recreatieschap Hitland

Wel heeft het recreatieschap in december 2018 al een onderzoek laten uitvoeren : “Voorafgaand aan de werkzaamheden zijn de daarvoor benodigde onderzoeken voor de Wet Natuurbescherming uitgevoerd, waaruit blijkt dat er geen jaarrond nesten zijn aangetroffen”.

Daarnaast zal er ook gelijk handelend worden opgetreden als er een nest wordt aangetroffen alsdus het recreatieschap : “De gedragscode wordt nageleefd door de aannemer die de bomenkap uitvoert, waar het recreatieschap vooraf afspraken mee heeft gemaakt. De aannemer is verplicht om de gedragscode na te leven. Vlak voor de kap (dus aankomende week) wordt er nog een flora- en faun inventarisatie uitgevoerd waarvan de resultaten ondertekend worden door opdrachtgever en opdrachtnemer. Als uit die inventarisatie blijkt dat er nesten zitten, dan worden die nesten dus met rust gelaten. Met betrekking tot het geheel vindt er uiteraard toezicht vanuit het recreatieschap plaats door de beheerder. Wanneer het nest zich in een boom bevindt, wordt de betreffende boom op dat moment niet omgezaagd maar pas op een later moment zodra de vogel is uitgebroed. “.

Op de sociale media is opgeroepen om het zekere voor het onzekere te nemen en te wachten tot het broedseizoen voorbij is. In een reactie tegen Gouwe IJssel Nieuws laat Roxanne den Ouden weten dat er geen uitstel kan komen : “Uiteraard snapt het recreatieschap de bezorgdheid van inwoners. Zoals toegelicht is alles onderzocht en wordt op een dergelijke wijze gehandeld dat broedende vogels met rust worden gelaten. Het recreatieschap speelt júist “op safe”, door de veiligheid van de bezoekers aan Park Hitland voorop te stellen. Uit onderzoek blijkt dat de veiligheid onvoldoende kan worden gegarandeerd, doordat zowel de staat van het wegdek als de algehele conditie van de bomenrijen te wensen overlaten. De reconstructie is noodzakelijk, en het besluit om dit op korte termijn uit te voeren is reeds genomen door het Algemeen Bestuur.

Wanneer het nest zich in een boom bevindt, wordt de betreffende boom op dat moment niet omgezaagd

Roxanne den Ouden – woordvoerder Recreatieschap Hitland

Op maandag 1 april aanstaande start de eerste fase van de reconstructie van de Hitlandselaan, waarbij de bomenrijen worden gekapt. De eerste fase neemt ongeveer twee weken in beslag, waarbij de Hitlandselaan in gedeeltes afgesloten is. Door de gefaseerde aanpak, blijft de omgeving van de Hitlandselaan zo lang mogelijk bereikbaar. Omleidingen worden ter plaatse aangegeven voor zowel voetgangers, fietsers als automobilisten, maar zijn ook te raadplegen via de website van Park Hitland (www.parkhitland.nl/hitlandselaan).

Het uitgangspunt van het Algemeen Bestuur is dat de Hitlandselaan een karakteristieke laan blijft. Samen met belanghebbenden, omwonenden en geïnteresseerden is nagedacht en zijn voorkeuren uitgesproken over het gewenste toekomstbeeld. Op maandag 25 maart aanstaande presenteert het Dagelijks Bestuur naar aanleiding van alle input het beoogde toekomstbeeld, dat zij vervolgens voorleggen aan het Algemeen Bestuur tijdens de vergadering op 4 april.

Afhankelijk van welke variant het bestuur uiteindelijk kiest, wordt de definitieve planning voor fase 2 en 3 van de reconstructie van de Hitlandselaan afgerond. In fase 2 staat de renovatie van het wegdek centraal, maar ook het voorbereiden van de bermen op herbeplanting waarbij zoveel mogelijk van de restanten van de bomen (stobben en wortels) moet worden weggehaald. Op z’n vroegst in het najaar start fase 3; de herbeplanting.

Advertentiehttps://www.stzo.nl/

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
672VolgersVolg