8.5 C
New York
donderdag 16 september 2021

Dagelijks Bestuur Recreatieschap Hitland kiest voor eenvoudigste (en goedkoopste) oplossing Hitlandselaan

Na 2 eerdere info-avonden maakte het Dagelijks Bestuur van het recreatieschap op 25 maart 2019 haar keuze voor de reconstructie van de Hitlandselaan bekend. Deze zal ter goedkeuring worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur(AB). Dit AB beslist op 4 april of deze keuze het “groene” licht krijgt. Tijdens de eerdere info-avonden, en via internet, konden belangstellenden, belanghebbenden en gebruikers van de Hitlandselaan meepraten over het vernieuwen van de weg.

Volgens het recreatieschap was de laan niet langer veilig en moest er nodig iets gebeuren aan het wegdek en de inrichting. De karakteristieke 230 populieren, die aan weerskanten van de weg staan zouden aan het eind van hun leven zijn, en de reconstructie van de weg zou hun wortels zodanig beschadigen dat ze de reconstructie niet konden overleven.

Op de info-avond van 13 februari werden 3 opties voor de herinrichting voorgelegd aan de aanwezigen. Die konden op deze avond hun mening geven en voorkeuren/suggesties naar voren brengen. Ook via internet kon men de 3 varianten bekijken en commentaar en/of suggesties geven.

Bij variant 1 kan de inrichting eigenlijk blijven zoals hij nu is. Er was ook een optie voor een vrijliggend fietspad maar die viel, vanwege de benodigde ruimte en de kosten al snel af. Er komt er wel een vrijliggend wandelpad rechts van de sloot (vanaf ‘s Gravenweg gezien). Er komen meer drempels, meer passeerstroken en er zal een maximum snelheid gaan gelden van 30 km/u. (Er zal volgens de wethouder ook flink gehandhaafd worden)

Bij variant 2 krijgt de weg 2 fietsstroken en is de auto te gast. Ook hier een vrijliggend wandelpad en de eerder genoemde verkeersmaatregelen.

Variant 3 wordt een fietsstraat, waar de auto te gast is en ook hier een vrijliggend wandelpad en de eerder genoemde verkeersmaatregelen.

Ook het voorstel voor de nieuwe beplanting bestond uit 3 mogelijkheden.

  • 1: Elzen in de berm waar nu nog de populieren staan.
  • 2: Knotwilgen in de berm waar nu nog de populieren staan.
  • 3: Populieren, niet in de berm naast de weg maar aan weerszijden aan de overkant van de sloot.

In het schema staan de reacties op de diverse varianten. Hieruit blijkt dat de voorkeur van de meeste inwoners uitgaat naar variant 3 een fietsstraat met knotwilgen.

Maar…. Eigenlijk is hier niets mee gedaan, want het DB heeft uiteindelijk gekozen voor variant 1 (zie foto boven), de 3 voorgestelde varianten bleken nog niet doorgerekend te zijn en nadat dit wel gedaan was, bleken de andere 2 varianten te duur. (Lijkt toch ook hier moeilijk te zijn om plannen eerst goed door te rekenen)

Voor de aanwezigen was dit natuurlijk een verrassing. Er werden toch nog een aantal suggesties meegegeven aan het bestuur. Flinke bomen planten en niet simpel een wilgentakje in de grond. Ook het om en om knotten, zodat je niet weer 1-2 jaar tegen een kale Hitlandselaan aankijkt, was een suggestie.

Vanaf 1 april zullen de bomen gekapt worden. Wethouder Daan de Haas, voorzitter van het DB en Jan Lassche, directeur van het recreatieschap, verzekerden de aanwezigen dat de kap volgens de regels van de Natuurbeschermingswet zal geschieden. Er is een inventarisatie gedaan naar o.a. nesten van vogels en vlak voor de kap zal er een tweede inventarisatie plaats vinden. Indien er toch nesten of beschermde diersoorten gevonden worden, dan zullen de betreffende bomen blijven staan tot na de broedtijd. Ook tijdens de kap zal de uitvoerder de richtlijnen van de Natuurbeschermingswet blijven volgen. We blijven het kritisch volgen.

Advertentie

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
684VolgersVolg