8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Aanleg Snelfietsroute heeft mogelijk grote gevolgen voor wegen op het tracé waaronder vervanging Boezembrug

De gemeenteraad van de gemeente Zuidplas moet een uiteindelijk besluit nemen over de aanleg van het snelfietsroute tussen Gouda en Rotterdam. Dat blijkt uit het antwoord van de gemeente Zuidplas op vragen van Gouwe IJssel Nieuws. De gemeenteraad van Gouda lijkt hiermee beter geïnformeerd over de plannen en uit deze documenten kan de conclusie getrokken worden dat er veel knelpunten zijn. Hoeveel het gaat kosten blijft onbekend.

Er zijn diverse onderzoeken geweest naar het tracé en is er een brede overweging gemaakt tussen de diverse routes. De zuidelijke routes trekken meer fietsers dan de andere routes :” Tenslotte bleek uit recente telcijfers van onder meer de fietstelweek en de gemeenten Rotterdam en Zuidplas, dat de zuidelijkste rout de routes over de s Gravenweg (zowel op het grondgebied van Rotterdam, als van Capelle aan den IJssel en Zuidplas) substantieel meer gebruikt worden dan de andere tracés“.

Volgens het notitie afwegingsproces voorkeursroute moet er gekozen worden om de ‘s-Gravenweg als fietsstraat in te richten, waarbij de auto te gast is. Ook in Capelle is dit het plan maar daar gaat minder verkeer overheen als in Nieuwerkerk. In hoeverre dat mogelijk is, blijft de vraag. Er zitten nogal wat bedrijven langs deze weg en ook wordt deze weg gebruikt door langzaam verkeer die de N219 niet mag gebruiken. Een fietsstraat heeft geen status en is een fietspad waarop ook andere weggebruikers op toegestaan zijn. De scheve overweg zou, als het pad eenmaal aangelegd is een ondergrondse kruising worden. De oversteek zoals het nu is werd in 2013 door toenmalig wethouder Bosman door de raad heen gedrukt. In de notitie afwegingsproces voorkeursroute die de gemeenteraad van Gouda al kreeg, is terug te lezen :

Het pad vanaf het François viaduct kan langer doorgetrokken worden langs de Vijf Boeken en ook daar is een fietsstraat mogelijk, zoals ook op de ’s Gravenweg. Uiteindelijk blijft de ‘spoorrotonde’ op de N219 een punt van aandacht dat op termijn mogelijk ongelijkvloers gekruist zou kunnen worden, als de gehele snelfietsroute Rotterdam-Gouda gerealiseerd en een succes is.

In het kader van ‘werk-met-werk-maken’ speelt thans, in het kader van Landelijk Capelle, de herinrichting van de gehele ‘s Gravenweg in Capelle aan de IJssel tot fietsstraat, waardoor hier een goede snelfietsroutekwaliteit ontstaat;

De Belangengvereniging ‘s-Gravenweg (BLV) weet nog van niets en laat aan Gouwe IJssel Nieuws weten “Concrete plannen zijn ons niet bekend, het is wel een aantal keren ter sprake gekomen maar meer dat het zo’n vaart niet zou lopen. Wij als BLV hebben aangegeven er graag over mee te denken en gezien de goede relatie met de gemeente verwachten we daar ook zeker bij betrokken te worden. De drukte van auto’s, tractoren en dan met name de snelheid op de s-Gravenweg staat al sinds jaar en dag op onze agenda en wordt ook elk jaarlijks overleg met de gemeente besproken. Maar of een snelfietspad over de s-Gravenweg hier een oplossing is vragen we ons af, dat brengt ook risicos met zich mee, zeker op punten als de Scheve Overweg en straks de dijk bij nieuwbouw Zellingen. Maar we wachten een uitnodiging voor meer info en meedenken af!”

Vanaf het Francois viaduct gaat het pad van, met paar kleine klimmetjes onderweg naar het Abraham Kroes gemaal door naar de Boezembrug. In het deel vanaf de Boezembrug tot aan de nieuwe brug over de ringvaart bij Westergouwe worden drie gevaarlijke kruisingen aangegeven op de Oostringdijk en Westringdijk. In de afweging is terug te lezen:

Bij het Abraham Kroesgemaal liggen een oude brug en haakse bochten in het tracé. Hier lijken echter mogelijkheden te zijn om het tracé met een nieuwe brug meer vloeiend te kunnen laten verlopen.

Na de Boezembrug gaat het tracé over de Westringdijk en Oostringdijk en volgens de notitie afwegingsproces voorkeursroute komen er dan drie gevaarlijke kruispunten die aandacht hebben. Uiteindelijk gaat de snelfietsroute de nieuwe brug over de ringvaart over richting Gouda.

Daarnaast is er een tracé over de Oost- en Westringdijk door Moordrecht, waar medegebruik met bestemmingsverkeer geldt. Dit tracé wordt binnenkort direct ontsloten vanaf het Sluiseiland (de toegang naar Gouda) door een nieuwe brug vanaf Westergouwe over de ringvaart. Het tracé loopt over verkeersluwe straten door Moordrecht die in te richten zijn tot fietsstraten. De kruisingen bij de bruggen over de Ringvaart vragen om extra aandacht.

Er moet een behoorlijk stuk dus worden omgebouwd naar snelfietsroute met ook een nieuwe brug over de ringvaart. Gouwe IJssel Nieuws heeft een paar vragen aan het college gevraagd waaronder wat dit allemaal gaat kosten voor de gemeente Zuidplas. Eerst wil de wethouder de gemeente raad informeren. Daarom is het bijzonder dat de informatie wel al door Gouda is gedeeld. De woordvoerder van wethouder Schuurman (ChristenUnie/SGP) liet in een korte verklaring weten :

Wethouder Jan Willem Schuurman van Verkeer & Vervoer is enthousiast over de route. Hij ziet de snelfietsroute als een aantrekkelijk en gezond alternatief voor de auto. Het voorstel voor de snelfietsroute moet nog in de raad komen. Het is daarom nog te vroeg om in te gaan op de gestelde vragen. “Als de raad positief besluit, is de route een stimulans voor inwoners van Zuidplas om vaker op de fiets naar hun werk te gaan”, zegt Jan Willem Schuurman.

Advertentie