8.5 C
New York
maandag 25 januari 2021

Andere leden grondbank RZG Zuidplaspolder ‘boos’ over plan Vijfde dorp

De andere leden van de grondbank zijn boos op de gemeente Zuidplas over het plan dat er is voor het vijfde dorp in de Zuidplaspolder. Dat staat in een brief van het dagelijks bestuur. De gemeente Rotterdam heeft naast deze brief ook een zeer boze informatiebrief naar haar gemeenteraad toe gestuurd.

Volgens Rotterdam heeft Zuidplas de inbreng van de andere partners niet serieus genomen ; ” Het proces heeft een onverwachte wending gekregen, omdat de gemeenteraad van Zuidplas 19 juni jl de concept visie na een opiniërende bespreking, op eigen initiatief heeft vastgesteld om vrij te geven voor verrijking, verdieping en inspraak” aldus wethouder van Gils.

Hiermee spreekt Rotterdam uit, iets wat ook in de brief van het dagelijks bestuur van de grondbank terug te lezen is, de verbazing over het regie plan van de gemeente Zuidplas uit. Vanuit de grondbank waren er een aantal zaken naar voren gebracht waarmee de schuldenlast verkleind konden worden:

  • Aanpassen van de grenzen van het ontwikkelingsgebied zodanig dat meer gronden van de Grondbank en meer gronden van de private grondbank GOM bij de gebiedsontwikkeling worden betrokken. Bijkomend voordeel hiervan is dat deze gronden vanwege hun ligging zeer geschikt zijn voor het segment dun en duur;
  • Verplaats en verklein de landschappelijke zone. Hierdoor blijft de lanen en linten ontwikkeling mogelijk en gaat de landschappelijke zone over minder grond van de Grondbank heen. De lanen en linten ontwikkeling is voor de Grondbank interessant omdat dit de opbrengstpotentie van haar gronden verhoogt en tevens met deze lanen en linten een landschappelijke, parkachtige overgang tussen de woonwijk en de landschappelijke zone gecreëerd kan worden;
  • Houd de ca. 23 ha van de gronden van de Grondbank grenzend aan de rotonde Zevenhuizen van de N219 vrij van de landschappelijke zone. Deze gronden zijn uitermate geschikt voor gebiedsontwikkeling gezien de strategische ligging (het grenst aan de gebiedsontwikkeling Zevenhuizen Zuid) en de goede ontsluiting;
  • Laat in de ontwikkelingsvisie de mogelijke 2de fase van de woningbouw vanaf de 1e fase in noordelijke richting geduid worden. Ten noorden van de 1e fase liggen namelijk veel van de gronden van de Grondbank.

Nu Zuidplas haar eigen koers lijkt te varen en dorpen in het groen te willen bouwen zijn de zorgen groot. Door gronden die de grondbank bezit om het af te schrijven voor het groene karakter moet er 12.5 miljoen euro worden afgeschreven, verdeeld over de leden van de grondbank

Tijdens de behandeling in de gemeenteraad van Zuidplas was de roep groot om het met de partners te doen en niet alleen als Zuidplas. Dat wil het dagelijks bestuur van de Grondbank ook, maar dan om andere reden en daarmee lijkt Zuidplas nu al de regie kwijt.

Maar dit verlies wat nu dreigt te gaan komen kan leiden tot grote problemen met de financiën voor de grondbank. Volgens voorzitter van de Grondbank én gedeputeerde Bom-Lemstra moet er duidelijk worden gemaakt wat de problemen zijn. Het dagelijks bestuur gaat een zienswijze (bezwaarschrift) indienen er een viertal richtingen moeten worden toegepast om de schade zo klein te maken: “Vanuit het Dagelijks Bestuur van de Grondbank voor 1 oktober 2019 een inspraakreactie in te dienen bij de gemeente Zuidplas op de concept ontwikkelingsvisie vanuit het belang van waardebehoud van de gronden van de Grondbank waarin de vier oplossingsrichtingen die zijn beschreven in bijgevoegde notitie en eventuele andere maatregelen die het waardeverlies kunnen beperken, worden aangedragen“. Passend bij dit dossier is deze notitie weer geheim.

Het vijfde dorp is hiermee dus nog geen besloten zaak en Zuidplas zal dus moeten gaan zorgen dat de partners van de Grondbank RZG Zuidplasmee gaan.

Grondbezit Zuidplaspolder – Bron : Bidbook gemeente Zuidplas

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg