Raad unaniem voor meeverhuizen Scouting in Moordrecht

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op dinsdagavond 9 juli unaniem ingestemd met de verhuizing van de scouting in Moordrecht. Op initiatief van een motie van het CDA en de VVD werd een aangepaste motie van alle partijen aangenomen,

De partijen stellen in de motie dat het verlies van 150.000 euro op het complex aan de Stevenstraat gehaald kan worden uit de reserve Grondbedrijf. Dit was eerder tijdens het inspreken door de scouting al voorgesteld. De scouting kan nu tegelijk met VV Moordrecht en de Gevleugelde Vrienden verhuizen naar het nieuwe sportpark ’t Ambacht. Bij de opiniërende behandeling was er door de scouting ingesproken bij de gemeenteraad.

diverse scouts in hun kleurige uniformen tijdens de behandeling van het voorstel voor de grondexploitatie aanwezig waren

Het huidige gebouw aan de Stevenstraat lag ooit aan de rand van het dorp maar ligt nu tussen de woningen. Er is er nog een klein veldje over, nauwelijks genoeg plek voor scouting spellen zoals Hollandsche Leeuwen. De kosten die de gemeente krijgt voor het verwerven en verplaatsen van de scouting kan uit het positieve resultaat van de grondexploitatie van het gehele plan halen. De raad stemde ook in met de exploitatie van de gronden van vv Moordrecht en de Gevleugelde vrienden.

Er is nog veel te doen, maar het doel is nu voor het eerst concreet en haalbaar

Ivo Verhoef – Scouting Moordrecht

Pien Meppelink is erg blij dat de CDA motie om de verhuizing mogelijk te maken, uiteindelijk raadsbreed ingediend is. :”Na 25 jaar praten over een verhuizing en achter het net vissen, kan scouting Moordrecht nu eindelijk echt naar de plek waar ze thuis horen, ons mooie buitengebied. Door de unieke samenloop van omstandigheden is dit hét moment. De huidige locatie kan gebruikt worden voor woningbouw en gezamenlijk met de voetbal en duivenvereniging kan met de scouting een geoptimaliseerd plan voor sportcomplex ‘t Ambacht worden ontwikkeld“.

Ivo Verhoef, voorzitter stichtingsbestuur Scouting Moordrecht : “De unaniem aangenomen motie van 9 juli was voor Scouting Moordrecht een historisch moment. Hiermee stelt de raad ons in staat om de verhuizing naar het buitengebied te realiseren waar we al zo lang naar streven. Er is nog veel te doen, maar het doel is nu voor het eerst concreet en haalbaar. Deze doorbraak heeft ook een enorme energie losgemaakt bij onze leden en achterban. Samen gaan we de komende periode volop aan de slag om ons doel te verwezenlijken“.