Nieuw voetpad van ijsbaan Hitland tot Hitlandselaan bij ‘s Gravenweg