-1.6 C
New York
vrijdag 28 februari 2020

Gemeente Zuidplas wacht op duidelijkheid over wegvallen precario

De gemeente Zuidplas heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van het wegvallen van de precariorechten in 2022 in opdracht van de gemeenteraad. In 2017 kreeg het college deze opdracht en hierbij zijn nu diverse mogelijkheden onderzocht. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad in een informatienota.

Aankomend jaar wordt er meer bekend over hoe de rijksoverheid omgaat met het schrappen van deze belasting voor nutsbedrijven op leidingen en kabels. Deze inkomstenbron is goed 1,9 miljoen euro per jaar voor Zuidplas. Inwoners betalen uiteindelijk deze belasting zelf want nutsbedrijven brengen de precario in rekening zoals Dunea (onderstaand voorbeeld) en Oasen bij de waterrekening.

Naast het schrappen van de precariorechten zijn de gelden voor jeugdhulp en het accres een groot risico voor de gemeente in de toekomst. Het accres is een bedrag waarmee het beschikbare bedrag van het gemeentefonds (geld dat door het rijk aan gemeenten wordt gegeven) jaarlijks wordt aangepast. Dit bedrag is gebaseerd op een percentage van het geld dat de rijksoverheid zelf uitgeeft en dat is minder geworden. Hierdoor krijgt Zuidplas dus minder geld, net als alle andere gemeenten.

Het college stelt in een informatienota aan de gemeenteraad dat “Het college kiest ervoor om op dit moment geen vergaande besluiten aan de gemeenteraad voor te leggen maar eerst duidelijkheid te verkrijgen vanuit het Rijk over de financieringssystematiek van de algemene uitkering en de Rijksgelden voor de Jeugdhulp“.

Een van de onderdelen van het onderzoek is het alvast gaan sparen voor het wegvallen van deze inkomsten. Het college stelt dat dit met de begroting niet mogelijk is én dat de provincie hier geen voorstander is.

Als de precariorechten straks niet meer door de waterbedrijven aan de inwoners wordt geheven, kan dit door de gemeente Zuidplas 1op1 worden gebruikt met een verhoging van de OZB inkomsten aldus het voorstel van Zuidplas. De rekening komt dan bij de eigenaren van woningen en bedrijven terecht en ontstaat er een financieel voordeel voor huurders.

Er kan ervoor gekozen worden om de hondenbelasting wederom in te voeren en als laatste kan overwogen worden om de toeristenbelasting te verhogen.

College van B&W aan de gemeenteraad

Mocht blijken dat er daadwerkelijk een gat komt heeft de gemeente ook onderzocht of er extra inkomsten kunnen worden gegenereerd. Op het gebied van de lijkbezorging wordt bijvoorbeeld niet een 100% kostendekkend tarief in rekening gebracht. Echter gebeurt dat bij nagenoeg geen enkele gemeente en zijn de tarieven in Zuidplas al aan de hoge kant ten opzichte van de regio. Daarnaast kan een verhoging van de tarieven er voor zorgen dat inwoners kiezen om niet meer in Zuidplas begraven of gecremeerd te worden.

Twee andere voorstellen is het verhogen van de toeristenbelasting en het terugkeren van de hondenbelasting in Zuidplas. Deze laatste was per 1-1-2019 juist afgeschaft omdat deze belasting niet wordt gebruikt voor opruimen van hondenpoep maar de algemene kas te spekken.

Schema uit de informatienota

Maar al deze maatregelen zijn pas nodig als er geen andere middelen meer zijn om het financiële gat te vullen. In de informatienota staat niet of er ook via bezuinigingen deze, bijna twee procent van de gemeentelijke inkomsten, opgevangen kunnen worden.

Het college hoopt bij de zomernota van 2020 voldoende duidelijkheid te kunnen geven : “In de Zomernota 2020 (samengevoegde Voorjaarsnota 2020 en de Perspectiefnota 2021) wordt meer duidelijkheid verwacht vanuit het Rijk. Een vernieuwde berekening in de meicirculaire en wellicht duidelijkheid over de Rijksgelden voor de Jeugdhulp. Dat zorgt voor een update van de meerjarenbegroting en het inzicht of het noodzakelijk is om keuzes te maken. Dat kan door middel van het genereren van extra inkomsten of door de jaarlijkse lasten van de gemeente te beperken“.

Volg het laatste nieuws

2,155FansLike
272VolgersVolg
420VolgersVolg