De gemeente Zuidplas heeft een onderzoek gedaan naar de effecten van het wegvallen van de precariorechten in 2022 in opdracht van de gemeenteraad. In 2017 kreeg het college deze opdracht en hierbij zijn nu diverse mogelijkheden onderzocht. Dat schrijft het college aan de gemeenteraad in een informatienota.

De gemeente gaat de afvalstoffenheffing met bijna 20% verhogen in Zuidplas. Dat is terug te lezen in het voorstel aan de gemeenteraad in de programmabegroting. Na de begrotingsbehandeling worden de definitieve tarieven vastgesteld. De kosten van het restafval via het Difter systeem gaat met 50% omhoog.

De woningcorperatie Woonpartners Midden Holland heeft bezwaar aangetekend tegen de verhuurdersheffing bij de belastingdienst. Woonpartners geeft aan dat dit geld nu niet gebruikt kan worden voor betere volkshuisvesting in haar gebied. Woonpartners verhuurt woningen in Moerkapelle en Zevenhuizen en sinds een paar jaar bij nieuwbouwprojecten in Nieuwerkerk aan den IJssel. “Over het jaar 2019 betalen […]

De coalitiefracties ChristenUnie/SGP, CDA en VVD hebben schriftelijke vragen ingediend over de mogelijke stijging van de afvalstoffenheffing door de forse kostenoverschrijdingen van verwerken van restafval en mindere opbrengsten van het plastic. De vragen zijn vooral technisch van aard en gaan deels over informatie die in de begrotingen al heeft gestaan maar nooit opgemerkt zijn. Vorige […]

De gemeente Zuidplas verwacht een tegenvaller van bijna 370.000 euro op het gebied van afvalverwerking. Dat schrijft wethouder Jan Willem Schuurman in een informatienota aan de gemeenteraad. Er zijn volgens de wethouder 3 oorzaken aan te wijzen: De hogere belasting op restafval van de rijksoverheid en de hogere kosten na een Europese aanbesteding van het […]

Met het vaststellen van de begroting voor 2019-2022 heeft de gemeenteraad ook ingestemd met de gevolgen voor de belastingwijzigingen zoals het afschaffen van de hondenbelasting, het niet verhogen de afvalstoffenheffing en rioolheffing en inflatieverhoging van de leges. Voor de OZB zal het tarief lager zijn echter door de WOZ waarde door de stijgende huizenprijs zal […]