-1.6 C
New York
vrijdag 28 februari 2020

Forse stijging gemeentelijke tarieven van afval in Zuidplas

De gemeente gaat de afvalstoffenheffing met bijna 20% verhogen in Zuidplas. Dat is terug te lezen in het voorstel aan de gemeenteraad in de programmabegroting. Na de begrotingsbehandeling worden de definitieve tarieven vastgesteld. De kosten van het restafval via het Difter systeem gaat met 50% omhoog.

In Zuidplas is de afvalstoffenheffing tussen 2014 en 2019, met een gemiddelde van 40 euro variabele kosten per huishouden, gedaald van €286,- naar €255-. Omdat de ‘afvalspaarpot’ nu leeg is en er zelfs geld bijgestort moest worden kan het college niet anders doen dan het vastrecht verhogen van 215€ naar 256,56€. De kosten het storten van een vuilniszak of legen van een kliko (variabel tarief) gaan ook omhoog, een zak gaat 1,50€ kosten, de 120 liter kliko legen kost in 2020 3€ en een 240 liter kliko 6€. Het gaat hier om de restafval kliko in de buitengebieden en niet om de GFT kliko. Met deze stijging zal een gemiddeld gezin 50 tot 70 euro meer gaan betalen.

De verdeling tussen vast en variabel tarief heeft volgens de gemeente de volgende redenen:

  • De stijgende marktprijzen en rijksbelastingen op restafval verantwoorden een verhoging van het variabel tarief op restafval
  • Het variabel tarief wordt meer in lijn gebracht met het variabel tarief dat buurgemeenten hanteren
  • Een verdere stijging van het variabel tarief brengt het risico van afvaldumping en sterker fluctuerende inkomsten met zich mee

De stijging moet omdat er niet op een andere manier geld naar de ‘afvalspaarpot’ of technisch genaamd een egalisatiereserve gestort mag worden. Deze reserve wordt alleen gebruikt voor kosten die met afval te maken heeft en inkomsten uit de afvalstoffenheffing en van opbrengsten van grondstoffen zoals plastic en papier. Deze spaarpot mag volgens de wet niet gebruikt worden voor bijvoorbeeld bestratingen of aan het nieuwe gemeentehuis. De accountant controleert hier streng op.

In februari kwam al een winstwaarschuwing vanuit het College van B&W. Er zijn volgens de begroting 3 oorzaken aan te wijzen: De hogere belasting op restafval van de rijksoverheid en de hogere kosten na een Europese aanbesteding van het verwerken. Ook de kosten voor de verwerking van GFT afval zijn licht gestegen. Het tekort is ook groter geworden doordat het ingezamelde plastic €100.000 euro minder oplevert dan begroot.

Tarieven in 2018

Vooralsnog blijft het tarief van de rioolheffing gelijk. Wel wordt hier ook gekeken naar de reserve. Voor het beheer van riolen is, net als bij afval, een speciale reserve, maar hier zijn geen schommelingen. Omdat het beheerplan nog geëvalueerd wordt staat het volgende in de begroting “Het college streeft ernaar deze nog voor het einde van het jaar beschikbaar te hebben zodat het tarief 2020 naar beneden bijgesteld kan worden“. Over de OZB is nog geen tarief afgegeven, wel is volgens de begroting het uitgangspunt dat 1,4% verhoging komt volgens de prijsindex. Eerder werd al bekend dat de WOZ waarden in Zuidplas enorm gestegen zijn. Het is dan ook de vraag op welke manier het tarief wordt bijgesteld.

Volg het laatste nieuws

2,155FansLike
272VolgersVolg
420VolgersVolg