De waterschapsbelasting voor de inwoners en bedrijven in het gebied van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard stijgt volgend jaar. De klimaatverandering vraagt extra investeringen om de gevolgen van zowel lange droogte, als zware piekbuien op te kunnen vangen. Het college investeert hier de komende vijf jaar jaarlijks 1 miljoen euro extra in.

De gemeente gaat de afvalstoffenheffing met bijna 20% verhogen in Zuidplas. Dat is terug te lezen in het voorstel aan de gemeenteraad in de programmabegroting. Na de begrotingsbehandeling worden de definitieve tarieven vastgesteld. De kosten van het restafval via het Difter systeem gaat met 50% omhoog.

De gemeente Zuidplas verwacht een tegenvaller van bijna 370.000 euro op het gebied van afvalverwerking. Dat schrijft wethouder Jan Willem Schuurman in een informatienota aan de gemeenteraad. Er zijn volgens de wethouder 3 oorzaken aan te wijzen: De hogere belasting op restafval van de rijksoverheid en de hogere kosten na een Europese aanbesteding van het […]