8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Opinie : Actie nodig om sociale woningen Vestia te behouden

De provincies Zuid-Holland en Noord-Brabant, de woningmarktregio’s Rotterdam en Haaglanden en de gemeenten Barendrecht, Brielle, Pijnacker-Nootdorp, Westland, Zuidplas en Bergeijk roepen het Rijk op om de corporaties die Vestia-bezit willen overkopen te vrijwaren van overdrachtsbelasting. De belasting weerhoudt hen namelijk de investering te doen, waarmee sociale woningen – die juist hard nodig zijn – verdwijnen.

Verlies sociale woningen

In de zes gemeenten, waarvan er vijf in Zuid-Holland liggen, is Vestia onder leiding van bestuurlijk regisseur Hamit Karakus met andere corporaties in gesprek om een kleine 10.000 sociale woningen te verkopen. Echter, de verkoop van deze Vestia-woningen zit al geruime tijd in een impasse. Al bijna 10 jaar wordt er gewerkt aan een oplossing voor het Vestia probleem. Elke maand dat een oplossing uitblijft, gaan er 7 tot 13 sociale huurwoningen verloren voor de doelgroep [1]. Als we niets doen verdwijnt er in deze gemeenten een substantieel deel van de sociale woningvoorraad. Want een marktpartij vraagt een marktprijs aan de bewoners.”

Om de sociale huurwoningen te behouden zijn er corporaties die een helpende hand willen bieden. De corporaties zijn bereid om dezelfde prijs te betalen als een marktpartij zou doen. Maar dat is financieel en technisch een ingewikkelde operatie. Vooral omdat het ministerie van Financiën ook graag een graantje meepikt in de vorm van overdrachtsbelasting.

Straf voor goed gedrag

Bij overname van Vestia-woningen moeten helpende corporaties namelijk flink de portemonnee trekken. Het Rijk vraagt bij overname 2% overdrachtsbelasting. Dat betekent dat bij een overname van de 10.000 woningen met een gemiddelde waarde van € 171.000 [2] per woning de corporaties nog eens ruim 34 miljoen euro kwijt zijn aan overdrachtsbelasting. Gevolg: ze haken af.

Dit is een zeer onwenselijke situatie. Het kan toch niet zo zijn dat je hier als belastinginner tussen gaat zitten. Zo slagen we er niet in om aan de ene kant sociale woningen te behouden en aan de andere kant de Vestiaproblematiek te verlichten. De overname zonder belasting is al onrendabel voor de helpende corporaties. Bovendien komt het over als een straf op goed gedrag.

En dat is gek. Wij kennen het Rijk in de woningmarktregio’s juist als een partij die het streven naar een evenwichtige samenstelling van huur- en koopwoningen in alle gemeentes ondersteunt. Daarover zijn ook afspraken gemaakt, die door de minister bekrachtigd zijn bij de ondertekening van de Woondeal Zuidelijke Randstad.

Stop met heffing overdrachtsbelasting

Samen moeten we op zoek naar een passende oplossing. Juist omdat er al zoveel vraagstukken spelen: gemeenten en corporaties hebben al een grote opdracht om meer sociale woningen te bouwen. Ze moeten investeren in verduurzaming. Terwijl de vijf Zuid-Hollandse gemeenten binnen de woningmarktregio vallen waar de bestedingsruimte van woningcorporaties het laagst is. Overnemen van Vestia-bezit onder de huidige voorwaarden, komt daarmee onderaan hun lijstje te staan. Als we nu niet ingrijpen verdwijnen er dus nog meer sociale woningen. Terwijl er juist meer nodig zijn.

Gedeputeerde Anne Koning

drs. ir. A.L. Koning,
Gedeputeerde Wonen provincie Zuid-Holland

Brief van gedeputeerde wonen aan de minister

Bronnen
[1] Rapport Aanbevelingen bestuurlijk regisseur inzake Vestiagemeenten – 4 juli 2019
[2] jaarverslag Vestia 2018

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Lees hier meer in het Vestia dossier op Gouwe IJssel Nieuws

Advertentie