8.5 C
New York
donderdag 25 april 2024

Vragen SP over het afschaffen van bijzondere bijstand voor medische kosten

De fractie van de SP heeft schriftelijke vragen gesteld over het afschaffen van de bijzondere bijstand voor medische kosten na een artikel op Gouwe IJssel Nieuws. Uit een informatienota bleek dat alles gedekt wordt uit de collectieve zorgverzekering en hierdoor deze bijzondere bijstand voor inwoners

Fractievoorzitter Jan Baas (SP) is van mening dat inwoners verplicht nu moeten gebruik maken van de collectieve zorgverzekering en dan nog vreest hij dat er mensen straks zorg gaan mijden. “Het mag niet gebeuren dat je straks aan het gebit van inwoners kan zien dat men in armoede leeft. Daarom heb ik vragen gesteld over deze maatregelen” aldus Baas.

In zijn vragen vraagt Baas aan het College of de harmoniseren van de regelingen ook nog wat gaat opleveren voor de inwoners. Hij wil weten of er toelatingseisen zijn bij de aanvragen van de gemeentelijke verzekering zoals bij andere verzekering.

NEZ fractievoorzitter van Drenth wil dat er maatwerk mogelijk blijft :”In het algemeen gesteld vind ik de harmonisatie van de bijzondere bijstand binnen de GR IJsselgemeenten een goede zaak.”Gelijke monniken, gelijke kappen”.Het gaat nu binnen de bijzondere bijstand om het afschaffen van de vergoeding van medische kosten die niet door een ziektekostenverzekering worden vergoed. Daar zit m.i. de crux. Dat kan bij de (aller)laagste inkomens in onze gemeente worden opgevangen door bijvoorbeeld de VGZ Rotterdam Zorgpolis te kiezen met inzet van de volledige zorgtoeslag. Specialistische hulp wordt zeer vaak binnen een ziektekostenverzekering vergoed. Schrijnende gevallen dienen echter ten alle tijde te worden beoordeeld voor een incidentele, financiële, tegemoetkoming op basis van bijzondere bijstand in gemaakte dan wel te maken kosten“.

Zuidplas stelt dat alle medische kosten worden vergoed via de VGZ polis. Voor inwoners met een laag inkomen en veel medische kosten is deze polis aantrekkelijk. Een andere reden is de vereenvoudiging van de regelingen bij het Werkplein, de uitvoerende organisatie namens Zuidplas waar Capelle en Krimpen ook in zitten.

De adviesraad liet het college weten niets in de maatregel te zien en bij dat advies sluit het Platform Gehandicapten en Chronisch Zieken zich aan.

Afbeelding van Jossué Trejo via Pixabay

Advertentie