8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

PvdA/GroenLinks stelt vragen over ‘waardig ouder worden’

De gemeenteraadsfractie van de PvdA/GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W van Zuidplas over het rijksprogramma ‘Waardig Ouder Worden’. De partij wil weten of de gemeente Zuidplas aangesloten is en de beschikbare gelden gebruikt.

Raadslid Bovens stelt “Recent had de fractie van de PvdA/Groenlinks een gesprek met en delegatie van het bestuur van SVO (Samenwerkings Verband Ouderen). Onze fractie werd door de bestuursleden van SVO geattendeerd op een rijksprogramma” Waardig ouder worden”, waarvan uit 180 miljoen voor gemeentelijke programma’s tbv ouderen voor de jaren 2018-2021 beschikbaar is”.

Het programma Waardig Ouder Worden is gestart door een manifest Waardig Ouder Worden, welke is opgesteld door 3 initiatiefnemers. Deze initiatiefnemers zijn Gert-Jan Segers (fractievoorzitter ChristenUnie Tweede Kamer), Jan Slagter (bestuurder Omroep MAX) en Manon Vanderkaa (directeur KBO-PCOB). Met het manifest willen de initiatiefnemers zich inzetten voor een samenleving waarin ouderen een volwaardige plaats hebben.

De fractie van PvdA/GroenLinks stelde de volgende vragen aan het college van B&W:

  • Maakt onze gemeente gebruik van dit rijksprogramma?
  • Zo ja,welke projecten worden gefinancierd vanuit dit rijksprogramma en doet Zuidplas een beroep op een gedeelte van het bedrag van 29 miljoen wat beschikbaar is voor bestrijding van eenzaamheid?
  • Zo ja, welke projecten in Zuidplas mbt eenzaamheid worden vanuit dit programma gefinancierd?
  • Meer specifiek de delegatie van het SVO bestuur sprak over een proefproject over eenzaamheid in Moerkapelle, wordt dit uit bovengenoemd rijksprogramma gefinancierd? En is er inmiddels iets te melden over de resultaten van dit proefproject

Zuidplas was qua eenzaamheid overigens de eerste gemeente die in Nederland zich heeft aangesloten bij het landelijk actieprogramma Eén tegen eenzaamheid en heeft een Kerngroep Zuidplas Verbindt die de strijd aan gaat tegen eenzaamheid door mensen te verbinden en eenzaamheid bespreekbaar te maken en aan te pakken.

Advertentie