8.5 C
New York
donderdag 25 april 2024

Onderzoek naar locaties afvalbrengstation in Zuidplas

Zoals in het collegeprogramma is afgesproken, heeft een haalbaarheidsonderzoek plaatsgevonden naar toekomstige locaties voor een afvalbrengstation in de gemeente Zuidplas. Er zijn nu twee afvalbrengstations in de gemeente.

De groei van het aantal inwoners, de toenemende eisen rond afvalscheiding en de huidige staat van de bestaande afvalbrengstations maken keuzes noodzakelijk, en dit onderzoek helpt daarbij. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zuidplas heeft het locatieonderzoek aan de gemeenteraad aangeboden.

Belangrijkste conclusies: de keuze van een nieuwe locatie moet in samenhang genomen worden met de besluiten over ruimtelijke ontwikkelingen in het Middengebied en Nieuwerkerk-Noord. Naar verwachting besluit de gemeenteraad hierover nog in 2020. Het onderzoek heeft ook aangetoond dat voortzetten van het afvalbrengstation in Zevenhuizen niet realistisch is.

Uitgangspunt bij het onderzoek is dat het nieuwe afvalbrengstation een maximale rijtijd van 15 minuten moet hebben voor alle inwoners. Ook moet het een goede servicebeleving bieden aan de inwoners. Het moet bovendien voorbereid zijn op toekomstige eisen en wensen rond afvalstromen en hergebruik.

Het onderzoek heeft ook aangetoond dat voortzetten van het afvalbrengstation in Zevenhuizen niet realistisch is

Gemeente Zuidplas

Uit het onderzoek blijkt dat er op dit moment twee meest gunstige locaties zijn: het huidig afvalbrengstation Nieuwerkerk aan den IJssel inclusief de naastgelegen gemeentewerf, en het ontwikkelgebied Knibbelweg Oost. In het collegeprogramma is de voorkeur uitgesproken voor uiteindelijk één afvalbrengstation in de gemeente Zuidplas, dat een modern servicepunt moet zijn voor alle inwoners.

Een servicepunt waar meer grondstoffen een mogelijkheid krijgen tot hergebruik en recycling en ook kansen biedt ten aanzien van social return. De voorkeurslocaties hangen samen met andere ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Zuidplas. Het onderzoek pleit daarom voor een integrale aanpak, waarbij de zoektocht naar het nieuwe afvalbrengstation als opgave in de gebiedsontwikkeling komt te staan. Mogelijk leidt dit nog tot andere mogelijke locaties.

Twee voorlopige onderzoeklocaties
Advertentie