In de Nieuwerkerkse wijk Dorrestein is wederom een grote storing. Rond de Beijerinckstraat en van Beethovenlaan én bij de bomenflats doet al twee avonden de openbare verlichting het niet. Op Facebook wordt er over geklaagd dat de gemeente hierover niet naar buiten treed.

De gemeente Zuidplas is zeer ontevreden over de dienstverlening die de externe partij heeft geleverd rondom het vlagmoment op 4 mei. Dat blijkt uit vragen die Gouwe IJssel Nieuws gesteld heeft aan de gemeente. De gemeente betreurt in haar reactie de gang van zaken rondom het vlagmoment op 4 mei.

Als eerste dorp van Zuidplas is in Zevenhuizen in de wijk Swanla in 2011 gestart met een kleinschalig buurtapp-project in nauwe samenwerking met de politie, bedoeld om de veiligheid binnen de eigen wijk te vergroten. In de loop van de jaren is die buurtapp van Swanla uitgegroeid tot een groot buurtpreventieteam met diverse buurtapps en […]

Er is vervuiling van perfluoroctaanzuur (PFOA) aangetroffen in de gemeente Zuidplas maar dat heeft geen gezondheidsrisico’s. Dat schrijft wethouder Verbeek in een informatienota aan de gemeenteraad van Zuidplas. De afgelopen jaren kwam de chemische fabriek van Dupont/Chemours  vaak in het nieuws door de uitstoot van de giftige stoffen PFOA, PFAS en GenX. Uit onderzoek in […]

Op dinsdag 29 januari werd er sneeuw in de nacht en ochtend verwacht. Daarom ging Gouwe IJssel Nieuws mee met de buitendienst van de gemeente Zuidplas om mee te maken hoe het gaat met de gladheidsbestrijding. De briefing was kort, nu strooien in dubbele dosis, afwachten wat er gebeurt, anders weer op pad. We gaan […]

Het uitsluitend op afspraak gaan werken van de afdeling publiekszaken in de gemeente Zuidplas past niet bij de dorpse identiteit van Zuidplas. Dat stelde CDA-raadslid Tinet de Jonge tijdens de raadsvergadering op woensdagavond 23 januari. De Jonge had gevraagd om het voorstel waarin stond om uitsluitend op afspraak te gaan werken op de agenda van […]

De politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas hebben in 2018 een record aantal aan schriftelijke vragen gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Gouwe IJssel Nieuws in het Raadsinformatiesysteem. In totaal werden er 66 maal vragen ingediend door de gemeenteraad. Een raadslid mag mondeling of schriftelijke vragen indienen die het College van B&W moet beantwoorden […]

Elk jaar brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)  van de Rijksuniversiteit Groningen een monitor uit voor de lokale lasten. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt vooral dat de afvalstoffenheffing stijgt. Eerder luidde al de vereniging Eigen Huis de noodklok over stijgende lasten van bijvoorbeeld OZB. Gouwe IJssel Nieuws […]

Op woensdag 9 januari zijn er een recordaantal kerstbomen ingeleverd bij de gemeente Zuidplas. Ten opzichte van 2018 is de groei 13% met 468 meer kerstbomen. Het mooie winterweer op de woensdagmiddag en de late kerstvakantie zal meegewerkt hebben aan dit hoge aantal. Het aantal ingeleverde kerstbomen per dorp is verschillend, Nieuwerkerk steekt er met […]

De gemeente Zuidplas zoekt voor woensdag 20 maart 2019 (provinciale staten en waterschap) en op donderdag 23 mei 2019 (Europese verkiezingen) enthousiaste mensen voor onze stembureaus in de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oud Verlaat en Zevenhuizen. Deze stembureauleden worden per groep geleid door een voorzitter. Afgelopen week heeft de gemeenten met de […]

De gemeente Zuidplas heeft ruim op tijd maatregelen getroffen voor de jaarwisseling om schade door vuurwerk in de openbare ruimte te beperken. Die aanpak werpt zijn vruchten af. Er is deze jaarwisseling weer een minder hoge schadepost door vuurwerk en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen dan vorig jaar. De totale schade wordt geschat op € 5.000,-.De […]

Het bijeneiland aan de Hoofdweg Zuid in Nieuwerkerk aan den IJssel is door de gemeente Zuidplas verkleind tot een bijenpol. Volgens de gemeentewoordvoerder is dit in overleg gegaan met de Imker Co Bos. De kasten zijn nu weg omdat de bijen in de winter niet buiten kunnen verblijven. De werkzaamheden waren volgens de gemeente vertraagd […]

Woensdagmiddag 9 januari kan de jeugd uit Zuidplas weer wat bijverdienen door de kerstbomen te verzamelen en in te leveren bij de medewerkers van de gemeente Zuidplas. Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt men € 0,50. Kunt u de boom niet zelf inleveren, vraag het uw buurtkinderen, nichtje of neefje. Voorwaarde is wel dat als men kerstboom […]

Twee van de prijswinnaars van het speurspel “Boef in de Wijk” dat onlangs in Zevenhuizen werd georganiseerd, mochten woensdagmiddag hun prijs komen innen.  Als beloning voor het als eerste vangen van een boef tijdens het spel, mochten ze een middag meelopen met de afdeling Handhaving van de gemeente Zuidplas.