De politieke partijen in de gemeenteraad van Zuidplas hebben in 2018 een record aantal aan schriftelijke vragen gesteld. Dat blijkt uit onderzoek van Gouwe IJssel Nieuws in het Raadsinformatiesysteem. In totaal werden er 66 maal vragen ingediend door de gemeenteraad. Een raadslid mag mondeling of schriftelijke vragen indienen die het College van B&W moet beantwoorden […]

Elk jaar brengt het Centrum voor Onderzoek van de Economie van de Lagere Overheden (COELO)  van de Rijksuniversiteit Groningen een monitor uit voor de lokale lasten. Uit onderzoek van deze organisatie blijkt vooral dat de afvalstoffenheffing stijgt. Eerder luidde al de vereniging Eigen Huis de noodklok over stijgende lasten van bijvoorbeeld OZB. Gouwe IJssel Nieuws […]

Op woensdag 9 januari zijn er een recordaantal kerstbomen ingeleverd bij de gemeente Zuidplas. Ten opzichte van 2018 is de groei 13% met 468 meer kerstbomen. Het mooie winterweer op de woensdagmiddag en de late kerstvakantie zal meegewerkt hebben aan dit hoge aantal. Het aantal ingeleverde kerstbomen per dorp is verschillend, Nieuwerkerk steekt er met […]

De gemeente Zuidplas zoekt voor woensdag 20 maart 2019 (provinciale staten en waterschap) en op donderdag 23 mei 2019 (Europese verkiezingen) enthousiaste mensen voor onze stembureaus in de dorpen Moerkapelle, Moordrecht, Nieuwerkerk aan den IJssel, Oud Verlaat en Zevenhuizen. Deze stembureauleden worden per groep geleid door een voorzitter. Afgelopen week heeft de gemeenten met de […]

De gemeente Zuidplas heeft ruim op tijd maatregelen getroffen voor de jaarwisseling om schade door vuurwerk in de openbare ruimte te beperken. Die aanpak werpt zijn vruchten af. Er is deze jaarwisseling weer een minder hoge schadepost door vuurwerk en vandalisme aan gemeentelijke eigendommen dan vorig jaar. De totale schade wordt geschat op € 5.000,-.De […]

Het bijeneiland aan de Hoofdweg Zuid in Nieuwerkerk aan den IJssel is door de gemeente Zuidplas verkleind tot een bijenpol. Volgens de gemeentewoordvoerder is dit in overleg gegaan met de Imker Co Bos. De kasten zijn nu weg omdat de bijen in de winter niet buiten kunnen verblijven. De werkzaamheden waren volgens de gemeente vertraagd […]

Woensdagmiddag 9 januari kan de jeugd uit Zuidplas weer wat bijverdienen door de kerstbomen te verzamelen en in te leveren bij de medewerkers van de gemeente Zuidplas. Voor elke ingeleverde kerstboom ontvangt men € 0,50. Kunt u de boom niet zelf inleveren, vraag het uw buurtkinderen, nichtje of neefje. Voorwaarde is wel dat als men kerstboom […]

Twee van de prijswinnaars van het speurspel “Boef in de Wijk” dat onlangs in Zevenhuizen werd georganiseerd, mochten woensdagmiddag hun prijs komen innen.  Als beloning voor het als eerste vangen van een boef tijdens het spel, mochten ze een middag meelopen met de afdeling Handhaving van de gemeente Zuidplas.

De theatergroep Theater voor Iedereen uit Moordrecht heeft de cultuurprijs van de gemeente Zuidplas gewonnen. Op 14 november was de officiele bekendmaking in een vol dorpshuis Swanla door cultuurwethouder Jan Verbeek. Deze benadrukte in zijn toespraak dat het belang van de verbindende factor van cultuur binnen de gemeente Zuidplas. Maar pas toen het tromgeroffel klonk […]