8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: Reactie van college partijen VVD en CU/SGP op oproep over recreatiewoningen PvdA/GroenLinks

Beste Martin,

Je opiniestuk en mail hebben we gelezen. Daarin vraag je om een reactie, die we je hierbij willen geven.Allereerst begin je met de opmerking dat we zouden werken aan een oplossing en dat we gesprekken hebben gevoerd met bewoners.

Dat eerste gaat al wel erg ver, we zitten nog in de verkennende fase. Daarnaast voeren we gesprekken met iemand die haar huis juist wel recreatief gebruikt en dus geen permanent bewoonster is van het park.

Verder heb je het over maatwerk per park. Waarbij het wel de vraag is wat er nu onder maatwerk wordt verstaan. Dat kan verschillend geïnterpreteerd worden.

Maatwerk kan ook zijn hoe kan een park weer invulling kan geven aan de recreatieve functie. En wat is daar dan voor nodig? Wanneer parken geen recreatieve functie meer hebben (of dat niet willen), moet er een andere bestemming komen. De gemeente zal dit dan faciliteren. Zoals bekend is onze gemeente geen projectontwikkelaar, maar een faciliterende gemeente die initiatieven vanuit de samenleving wil ondersteunen.

Dit kan op een park leiden tot een woonbestemming, maar dan dient het park (incl. de woningen) wel volledig te voldoen aan de eisen die daaraan gesteld worden. Andere vormen van maatwerkoplossingen kunnen zijn: een hotel voor arbeidsmigranten, of gebieden die her-ontwikkeld worden tot sportvelden, natuur, etc.

Het college heeft, naar aanleiding van het eerdere onderzoek naar de recreatieve toekomst van de parken, toegezegd met de stakeholders van de betreffende parken in gesprek te gaan, (zie hiervoor infonota B912) en verdere initiatieven af te wachten.

Tot op heden ondersteunen wij het huidige beleid van het college, maar uiteraard staan we wel degelijk open voor initiatieven om te komen tot definitieve oplossingen voor de recreatieparken. En daarom voeren we op dit moment dus ook verkennende gesprekken, maar nog niet meer dan dat.

Met vriendelijke groet,

Ferry van Wijnen
Fractievoorzitter VVD Zuidplas
Cock van der Spek
Fractievoorzitter ChristenUnie/SGP Zuidplas

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie