8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Opinie: De volledige beslotenheid over het vijfde dorp is de PvdA/GroenLinks een doorn in het oog.

9 juli jl. was er opnieuw een besloten raadsvergadering over het vijfde dorp. Tijdens die vergadering heeft de PvdA/GroenLinks zijn bezwaren geuit tegen de volledige beslotenheid over dit onderwerp.

Wethouder Hordijk kondigt aan om in het najaar met informatie te komen. Wij vinden dit te laat, zeker ook omdat op gezette tijden er wel informatie in de openbaarheid komt waar raadsleden dan niets over mogen zeggen omdat zij geheimhouding hebben beloofd.

Dat er zakelijke aspecten niet in de openbaarheid besproken kunnen worden begrijpen wij, maar dit geldt niet voor alle aspecten. Al geruime tijd zijn wij niet instaat om met onze achterban en inwoners van gedachten te wisselen.

Tijdens de besprekingen over de ontwikkeling van het middengebied wil de PvdA/GroenLinks een constructieve bijdrage leveren gebaseerd op uitgangspunten die voor ons van belang zijn zoals het bouwen van woningen voor alle doelgroepen waaronder minimaal 30% sociale huurwoningen. Omdat veel van de jongeren in onze gemeente nu geen huis kunnen vinden!

Maar ook, voldoende groen, goede voorzieningen zoals scholen, goed openbaar vervoer en ontsluiting van het gebied. Het wordt volgens ons hoog tijd dat het gesprek over de non-speculatieve onderwerpen van het vijfde Dorp in alle openheid kan worden voortgezet.

Martin Damen, Fractie PvdA/GroenLinks Zuidplas

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie