8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Platform Gehandicapten & Chronisch zieken wil betere aangepaste bushaltes (+video)

Het Platform Gehandicapten & Chronische zieken in Zuidplas (PGCZ) wil betere aanpassingen van bushaltes in de gemeente. Naar aanleiding van een schouw van deze stichting is er nog genoeg aan te passen. Wethouder Schuurman had de raad geïnformeerd over de huidige status via een informatienota.

“Er zijn al reeds aangepaste haltes, er zijn er die optimaal zijn, sommigen worden nu onderzocht of ze nog moeten en van een aantal is besloten dat deze niet toegankelijk worden gemaakt” legt voorzitter Danny Rombouts uit aan Gouwe IJssel Nieuws.  Op het onderstaande kaartje is te zien hoe het ervoor staat in Zuidplas.

Rombouts geeft namens het platform een reactie op de nota “In de informatienota die wethouder Schuurman op 14 juli 2020 aan de raad stuurt spreekt men over haltes die in aanmerking komen voor nader onderzoek en over haltes die niet in aanmerking komen voor investeringen ten behoeve van een verbeterde toegankelijkheid. Los van de fysieke onmogelijkheden om een halte aan te passen wordt hier als argument aangevoerd dat er sprake is van afwezigheid van een doelgroep in de nabije omgeving van de halte. Het PGCZ vindt dit een kortzichtig argument. Mensen uit de doelgroep moeten echter ook kunnen reizen NAAR deze haltes als zij daar in de omgeving moeten zijn. Dat zij van de betreffende halte geen directe omwonende zijn is dus totaal irrelevant in de vraag of de halte toegankelijk dient te zijn”.

Hij benadrukt dat het schrijnend is dat er bijvoorbeeld geen haltes zijn aangepast in Moerkapelle.  Maar ook de haltes die optimaal zijn gemaakt zijn niet altijd toegankelijk.  Zo is de halte bij de ringvaartlaan hoek Europalaan alleen bereikbaar via een stoep en op het midden van deze stoep staat een paal, daar kom je met de rolstoel niet langs.  Een ander punt van aandacht blijft de bushalte Bospolderstraat. In het voorjaar van 2019 werd deze aangepast en uit een video van Gouwe IJssel Nieuws blijkt dat de reiziger niet vanaf het fietspad de stoep op kan om naar de abri te gaan. De wethouder vond het toen een leermoment maar het is nog steeds niet aangepast.

Het platform heeft de ondersteuning van Regionaal Overleg Consumentenbelangen voor het Openbaar Vervoer Hollands Midden (ROCOV HM) samen gaan zij ook een schouw uitvoeren. Deze organisatie wist al te vertellen dat het vreemd is dat een halte in Moerkapelle wordt onderzocht die volgend jaar niet meer gebruikt gaat worden omdat lijn 382 dit dorp dan niet meer aan zal doen.

Advertentie