8.5 C
New York
zondag 27 september 2020

Raadscommissie slikt wegmoffelen plan voor 3 vrijstaande huizen op ’s-Gravenweg niet

Tijdens de behandeling van het Verzamelplan Zuidplas 2020 waarbij kleine niet belangrijke aanpassingen van bestemmingsplannen worden verwerkt, bleek een plan te zijn voor drie woningen in plaats van een agrarisch bedrijf te zitten.  

Het betreft hier een zeer kwetsbare locatie, ik durf wel te stellen dat we de gehele ’s-Gravenweg als kwetsbare locatie moeten zien en ook als zodanig moeten behandelen. En niet sneaky weg moeten stoppen in een verzamelplan maar gewoon moeten behandelen in het BP waar het hoort!” noemde Marieke van der Putten, inspreker namens de belangenvereniging ’s-Gravenweg het. De Belangenvereniging voorziet dat de besluitvorming met betrekking tot de bestemmingswijziging van het perceel ‘s-Gravenweg 9, de weg vrijmaakt voor bestemmingswijzigingen van overige percelen langs de ’s-Gravenweg. Dit is precedentwerking en gaat leiden tot meer soortgelijke aanvragen.

Het gaat om een terrein waar een bedrijf had gezeten en volgens het bestemmingsplan Groene Zoom te boek staat als agrarisch met dubbelbestemming Archeologisch. De eigenaar heeft het verkocht aan een projectontwikkelaar die het ontwikkelen van 3 vrijstaande woningen van 750m3 voor ogen heeft.

Commissielid Wiegman (VVD) heeft veel ervaring met het gebied en nam de commissie op een leerzame manier mee over de geschiedenis en het behoud van het aangezicht van de ’s-Gravenweg. Hij hekelde in zijn betoog dat het nieuwe plan slechts tegen een toetsingskader was aangehouden en niet tegen een plan waarbij gekeken wordt naar de cultuurhistorische waarde van deze weg. “Straks zie je het verschil niet meer tussen de stadsgrens van Rotterdam en het landelijke Nieuwerkerk, stop met het vullen van deze muizengaatjes” was zijn pleidooi.

Van Drenth (NEZ) viel Wiegman bij : “stop met vullen van dit soort strookjes met mensen met te veel geld”. Molenaar (Christenunie/SGP) deelde de mening van de inspreker van de belangengroep dat weggemoffeld was in het plan. Ook verbaasde hem dat een suggestie van brandmelders in een zienswijze ter kennis wordt aangenomen. Hij vond dat er zo niet met zienswijzen omgegaan moest worden.

Helmer (PvdA/GroenLinks) was direct recht voor zijn raap, dit hoort niet in het plan thuis zoals het voor ligt en hoort in apart plan te worden behandeld dus eruit ermee. De commissie gaf Helmer veel bijval. Klovert (D66) stak zijn verbazing niet onder stoelen of banken, hoe kan het dat een substantieel ander plan tussen deze reparaties zit?  Claveaux (D66) hekelde de informatie op de website of vooral het ontbreken hiervan.

Meppelink (CDA) was verbaasd dat in het plan een kwaliteitsimpuls ontstaat door het vol te bouwen? Op welk vlak is er een impuls of is deze alleen voor de eigenaar vroeg ze zich openlijk af.  Belterman (SP) vond het gek dat er een oude brief naar boven kwam waaruit bleek dat er al eerder een ontwikkelingsaanvraag was geweest en dat deze was afgewezen, hij wilde hier meer van weten.

Plaatsvervangend wethouder Schuurman begreep de commotie in de commissie en nam het signaal mee naar het college dat de commissie unaniem vond dat dit uit het plan moest. Dit is een beslissing die in het college genomen moet worden. Hij nam ook het punt van Molenaar ter harte dat reacties op zienswijze beter beschreven moesten worden.

De technische invulling door de ambtenaren riep meer vragen dan antwoorden op en was knullig te noemen. Vooral toen de ambtenaar vertelde dat het plan eerst 5 toen 3 toch 2 en toen weer 3 woningen was geworden en daarmee een goede oplossing was gekozen, was de commissie geirriteerd. Klovert (D66) noemde dit handjeklap op de veemarkt met koeien en deze koehandel had niks met de inhoud te maken van het plan.  Van Drenth van NEZ had uitgevonden dat de makelaar het al ingetekend en de toekomstige woningen al onder voorbehoud te koop stonden.

De commissie gaf daarom het signaal mee aan de plaatsvervangend wethouder niet alleen het plan te splitsen maar ook goed naar de inhoud te kijken. Diverse partijen gaven aan dat ze tegen het hele plan stemmen als het plan voor de ’s-Gravenweg er niet uit is.  Voor de andere punten uit het verzamel bestemmingsplan waren weinig kritiekpunten en alleen wat technische vragen die beantwoord werden.


Volg het laatste nieuws

2,320FansLike
322VolgersVolg
534VolgersVolg