8.5 C
New York
vrijdag 12 augustus 2022

PvdA/GroenLinks doet buurtonderzoek over bomenkap rond Boslaan Zevenhuizen

De fractie van de PVDA/GroenLinks Zuidplas doet een buurtonderzoek onder bewoners van de Boslaan en de Hennipdreef .

Vlak voor kerst sprak Gouwe IJssel Nieuws al met de gemeente over de kaalslag die had plaats gevonden in deze wijk. In november werd de kap van de bomen uitgevoerd maar plotseling viel het werk stil. Volgens de gemeente was de reden toen : ““Als eerste wordt er aan de Hennipdreef een huis gebouwd. Omdat het bouwterrein alleen via de Boslaan bereikbaar is, hebben we met de eigenaar en zijn aannemer afgesproken dat het benodigd zwaar materieel de komende weken nog via de Boslaan het terrein kan bereiken“.

Nu gaat PvdA/GroenLinks naar aanleiding van klachten over de bomenkap aan de Boslaan, de gebrekkige communicatie hierover, het uitstellen van werkzaamheden vanwege de bouw van een woning aan de Hennipdreef, het kapot rijden van de Hennipdreef door te zwaar bouwverkeer met bewoners in gesprek.

Naast de kaalslag maakt raadslid Damen zich ook zorgen over de schade aan de woningen die kan ontstaan door de bouwwerkzaamheden en het zware bouwverkeer. Hij heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld aan de wethouder over dit onderwerp. De grootste klachten tot nu toe die hij heeft waargenomen zijn:

  1. De bomenkap aan de Boslaan;
  2. Het vertraagd renoveren van riool en ophogen van de Boslaan, vanwege de bouw van een woning aan de Hennipdreef;
  3. Het weghalen van bomen en met vertraging plaatsen van nieuwe bomen;
  4. De onvoldoende communicatie over de plannen door de gemeente;
  5. Het kapot rijden van de gerenoveerde straten door gebruik van te groot materieel door de aannemer van de Knaap aan de Hennipdreef;
  6. Schade aan huizen vanwege het rijden met groot materieel vanwege de bouw van een woning aan de Hennipdreef en
  7. De reden van het maken van een 0-meting van een aantal woningen aan de Hennipdreef door de gemeente.

Als raadslid ga ik vragen stellen aan het gemeente bestuur over bovenstaande vragen welke gesteld zijn door bewoners. Ik verzoek inwoiners om mij te mailen wanneer men zich herkent in bovenstaande vragen of indien er nog andere vraagstukken zijn dan verneem ik die ook graag” legt Martin Damen uit. .

Vooral het bouwverkeer baart het raadslid zorgen : “Voor de straten lange Zijde en Hennipdreef geldt dat deze wegen smal zijn, er kwetsbare woningen staan en ga ik de gemeente vragen maatregelen te nemen waardoor bij nieuwe bouwactiviteiten er niet meer met groot materieel over de straten mag worden gereden“.

Wie een reactie op het onderzoek wil sturen kan dat met een email op zijn adres ; m.damen@zuidplas.nl

Advertentie