8.5 C
New York
zondag 18 april 2021

PvdA/Groenlinks: Veel reacties buurtonderzoek over veiligheid Noordelijke Dwarsweg

De PvdA/Groenlinks fractie ontving in korte tijd veel reacties op de door de fractie gestelde vragen over de veiligheid op de Noordelijke Dwarsweg in Zevenhuizen.

De fractie van de PvdA/GroenLinks zal dinsdag 2 maart tijdens de bespreking van het raadsvoorstel perspectief Ruimtelijke Opgave 2020, van de wethouder vragen om toe te zeggen dat uiterlijk in april 2021 er een aanvang gemaakt wordt met de eerder toegezegde maatregelen. Niet alle partijen konden het onderzoek van de PvdA/Groenlinks waarderen.

In dit plan staat 2021 als jaar dat er uitvoer wordt gegeven en op antwoorden van technische vragen van de ChristenUnie/SGP over dit voorstel antwoord het college van B&W : “Momenteel bevindt het project zich in de eindfase van het definitief ontwerp. Begin maart wordt dit ter afstemming in het verkeersoverleg besproken. Daarnaast start het college de communicatie op met de omgeving. Vanwege de COVID-19 richtlijnen vindt er geen informatieavond plaats. Als alternatief benaderen we de bewoners via de website maakzuidplas.nl. Op dit moment staat de uitvoering gepland vanaf eind Q2 t/m begin Q4

Geplande werkzaamheden

Raadslid Damen van de PvdA/GroenLinks liet eerder weten geen uitstel meer te willen zien voor het project. In zijn persbericht stuurt hij ter illustratie een greep uit het aantal reacties die allemaal het initiatief ondersteunen om de veiligheid met prioriteit aan te pakken:

  • “voor jonge kinderen een onveilige weg die voor school of activiteiten altijd moet worden overgestoken”:,
  • “door een schrikreactie vanwege een te hard rijdende auto reed mijn zoon het water van de naastliggende sloot in”,
  • “Elke avond rijdt er weel een auto met minimaal 100 kilometer over de Noordelijke Dwarsweg”’
  • “Mijn fietsende en schoolgaande kinderen zijn erg kwetsbaar op deze gevaarlijke weg”,
  • “mijn oudste kind moet 3x per week de gevaarlijke weg oversteken om bij de voetbalvereniging te komen”,
  • “zo rond 6.00 uur ’s ochtends begint het met buitengewoon hard rijdende bromfietsers en auto’s, we hebben de reactie van de gemeente op het volgens hun metingen meevallen van hardrijden als schokkend ervaren, als om 8.15 uur de schoolgaande kinderen fietsend naar school gaan wordt het spannend. Tijdens de spits wordt er hard gereden. Ook zien we dat er veel zwaar verkeer en grote landbouwvoertuigen leiden tot verkeersonveilige situaties” en “als rolstoelgebruiker is het ondoenlijk om over de schots en scheef liggende trottoirtegels te rijden”,
  • “het parkeren in de Anjerlaan leidt tot zeer onveilige en ongewenste situaties, waarom wordt de inrit bij mijn buren aan het Anjerhof niet gerealiseerd?, Ik krijg bij de ODMH steeds te horen dat de gemeente dit nog aan het bestuderen is”.
  • “als ouder van een 5 jarige dochter die naar de basisschool gaat in het dorp, maken we wekelijks mee dat we als fietser van onze sokken worden gereden”.
  • “als ouder met schoolgaande kinderen is de Noordelijke dwarsweg te gevaarlijk daarom gaan we via de Lelystraat en het Kerkepad, per fiets naar school. Niet ideaal en ook overlast gevend bij de aanwonenden van het Kerkepad. Maar ja hoe dan?
  • “we war in november 2018 blij met de urgentie die in de raadsvergadering werd uitgesproken ook vanwege de school in Koningskwartier. Ik begrijp volstrekt niet dat de veiligheid van jonge kinderen niet voldoende zwaar weegt om actie te ondernemen

In 2018 is er een motie aangenomen in de gemeenteraad waarna er in 2019 een plan kwam. Dit plan werd echter naderhand weer uitgesteld. Voor Damen was dit de reden om nu dit onderzoek uit te voeren.

Volg het laatste nieuws

2,319FansLike
322VolgersVolg
554VolgersVolg