8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Rijkswaterstaat halveert plan geluidsscherm A20 bij Nieuwerkerk

Rijkswaterstaat wil een nieuw geluidsscherm langs de A20 bij Nieuwerkerk aan den IJssel veel korter maken dan eerder toegezegd. Dat blijkt uit plannen die onlangs ter inzage zijn gelegd. Volgens het plan dat door het Bureau Sanering Verkeerslawaai is opgesteld komt er een nieuw geluidsscherm langs de A20 op het deel tussen het Goudmos en de op- en afrit Nieuwerkerk. Eerder was het de bedoeling dat het complete stuk langs de wijk Zuidplas in Nieuwerkerk zou worden aangepakt. Naast een geluidsscherm is het ook de bedoeling dat er een ander soort asfalt wordt aangebracht dat veel minder geluid veroorzaakt door langsrazend verkeer.

In maart 2019 werd tijdens een bezoek van minister van Nieuwenhuizen toegezegd dat de geluidsoverlast tussen het Cortlandt Aquaduct en de op- en afrit zou worden aangepakt. Na een uitgebreid onderzoek zou het volgens de regels niet nodig zijn om het complete traject aan te pakken. Het afgelopen jaar is bij woningen langs de A20 onderzoek gedaan naar de hoeveelheid geluid. Uit dit onderzoek zou blijken dat alleen woningen langs de Parallelweg-Zuid tussen het Kroonkruid en het Goudmos te veel geluid over zich heen krijgen. De rest van de straat zit er net onder. Tussen de Ringvaartlaan en het Goudmos staan nog twee woningen die boven de norm zitten, maar dit is niet voldoende voor een langer geluidsscherm. Dit ondanks de belofte tijdens het bezoek van de blije minister en provinciale gedeputeerde.

In de praktijk blijken veel meer mensen het geluid van de A20 als hinderlijk te ervaren. In de vorige eeuw werden al plannen gemaakt om dit probleem aan te pakken. Nu de A20 in de toekomst verbreed wordt zou de geluidsoverlast gelijk mee aangepakt worden. Dit blijkt nu dus slechts deels te gebeuren.

Er is nog een kans dat de plannen worden aangepast. Alle stukken zijn inmiddels openbaar en er kunnen zowel schriftelijk als mondeling zienswijzen ingediend worden. Dit kan tot 26 mei via het Bureau Sanering Verkeerslawaai. Alle stukken zijn te vinden via deze link.

Kaart geluidsscherm A20

Advertentie