8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Belangenvereniging ‘s-Gravenweg maakt zich zorgen over komst 84 opslagboxen

De Belangenvereniging ‘s-Gravenweg (BLV) maakt zich zorgen over de komst van 84 garageboxen voor opslag aan de ‘s-Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel. Hierover heeft men een brief gestuurd aan het college van B&W van de gemeente Zuidplas.

In maart 2020 heeft het college een principbesluit genomen voor het maken van ene plan voor 84 opslagboxen achter de bestaande bedrijfsbebouwing ‘s-Gravenweg 318 t/m 334, tussen de Vijf Boeken en de Kerklaan in Nieuwerkerk aan den IJssel. De boxen mogen dan niet hoger dan 3 meter hoog zijn, bedekte daken hebben en komen tussen de huidige bedrijven en de N219. Nu ligt er een verzamelplan ter inzage om zo het bestemmingsplan aan te passen omdat bebouwing daar nog niet was toegestaan.

De BLV ziet drie redenen om af te zien in haar zienswijze. Men vreest de overlast en gevaarlijke verkeersituaties, de gevaren van opslag van mogelijke gevaarlijke stoffen in de boxen en de precedentwerking van het toestaan van dit voorstel. De angst bestaat dat met het toestaan van deze ontwkkeling meer mensen plannen gaan indienen De BLV vreest dat de bouw van de boxen het landelijke karakter van de ‘s-Gravenweg verder gaat aantasten.

De weg is totaal niet berekend op dit aanbod van bedrijfsverkeer.

Belangenvereniging ‘s-Gravenweg

Extra aansluting op de N219

De belangenvereniging pleit voor een extra achteraansluiting daar op de Schielandweg (N219) : “De huidige verkeerssituatie is zoals gezegd thans al onveilig. Een initiatief van een aantal bedrijven van de ‘s-Gravenweg om de bedrijven via de N219 te ontsluiten zou bijdragen aan de verkeersveiligheid op de ‘s-Gravenweg. Immers dan vinden er minder verkeersbewegingen plaats op de ‘s-Gravenweg. De huidige verkeersafwikkeling via de ‘s-Gravenweg van het bedrijventerrein, waarop enkele grote bedrijven zijn gevestigd, is in de huidige situatie al niet ideaal. De weg is totaal niet berekend op dit aanbod van bedrijfsverkeer” valt terug te lezen in het bezwaar.

Het voorstel wordt behandeld in de raadscommissie Ruimtelijke Plannen van 22 juni 2021. In de raadsstukken is terug te lezen dat de gemeente alle bezwaren van de belangenvereniging wegwuift en voorstelt het plan niet aan te passen. Hier moet de gemeenteraad nog een besluit overnemen. Ook alle andere bezwaren op dit onderdeel van het verzamelplan zijn afgewezen.

Advertentie