8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Opinie : ChristenUnie/SGP wil geen zonneweides in Moerkapelle

Op 9 juni besprak de gemeenteraad van Zuidplas de Regionale energiestrategie (RES). ChristenUnie/SGP heeft een positief-kritische houding. Positief over de energietransitie in z’n algemeenheid. Kritisch over bepaalde voorliggende plannen.

ChristenUnie/SGP staat positief tegenover zonnepanelen op daken, sterker nog, op initiatief van ChristenUnie/SGP wordt dit maximaal gestimuleerd bij nieuwbouw van grote panden en gebouwen. Ook is het goed om te merken dat er veel inwoners zijn die zonnepanelen op hun daken leggen. Dit juichen zij enorm toe. Ook is energiebesparing essentieel. Alles wat niet wordt verbruikt, hoef je immers ook niet op te wekken.

We gaan onze goede landbouwgronden niet opofferen voor zonneweides. Leg de daken maar vol met zonnepanelen!

Willem-Jan Verdoes (ChristenUnie-SGP)

ChristenUnie/SGP vindt het onacceptabel dat er zonnevelden worden aangelegd op goede landbouwgronden. In de huidige plannen is Moerkapelle Noord/Oost (Herenweg/Middelweg) aangewezen als een zoekgebied voor zonneweides. Dit willen wij nadrukkelijk niet opgenomen zien in de RES. De wethouder was er geen voorstander van om dit zoekgebied te schrappen, maar op initiatief van ChristenUnie/SGP moet dit zoekgebied er toch echt uit. Raadslid Willem-Jan Verdoes: “We gaan onze goede landbouwgronden niet opofferen voor zonneweides. Leg de daken maar vol met zonnepanelen!

Ook op de gronden van het middengebied, waar het zogenaamde vijfde dorp moet komen, zijn zonneweides ingetekend. Verdoes: “Hier staat onze ChristenUnie/SGP positief tegenover. Over een aantal jaren komen hier huizen, dus in de tussentijd kan de grond goed worden gebruikt voor de opwek van energie”. Hetzelfde geldt voor koppelkansen. Omdat de ruimte schaars is, is meervoudig ruimtegebruik een verstandige. De koppeling met recreatie bijvoorbeeld.  

Willem-Jan Verdoes, Raadslid ChristenUnie/SGP Zuidplas

Dit is een opinie artikel of ingezonden brief, geschreven door de ondertekenaar. Het is dan ook zijn of haar mening en niet geschreven en ook niet onderschreven door de redactie. Wie ook een opinie artikel wil insturen nodigen we van harte uit op info@gouweijsselnieuws.nl

Advertentie