8.5 C
New York
woensdag 17 april 2024

Uitstel besluit over plan 84 opslagboxen ‘s-Gravenweg in Nieuwerkerk

De raadscommissie Ruimtelijke plannen heeft op 22 juni tijdens de behandeling van een verzamelbestemmingsplan het college van B&W teruggefloten voor het toevoegen van het plan voor opslagboxen aan de ‘s-Gravenweg. Achter bedrijventerrein IJsselpoint was een plan om 84 opslagboxen te bouwen aan de kant van de N219.

Namens de belangengroep ‘s-Gravenweg, die eerder een zienswijze had ingediend, werd er door Marieke van der Putten ingesproken en ze haalde de grootschaligheid van het plan aan ten opzichte van de kleinschaligheid. Uit een zienswijze van de omgevingsvisie citeert zij “We zijn al bezig om de cultuurhistorische en landschappelijke ‘parels’ nog beter zichtbaar en beleefbaar te maken en te promoten”. Dit lijkt in strijd met het plan. “waarom moet deze grootschalige uitbreiding in een kwetsbaar gebied weer weggemoffeld worden in een verzamelplannetje? What’s in it voor Zuidplas?” vraagt van der Putten zich af.

De commissie wil dit uitgebreid behandelen en een beter verkeersonderzoek. Ze nam ook geen genoegen met de mededeling van wethouder Hordijk dat de provincie een ontsluiting niet zit zitten. Jan Baas (SP) was not amused dat voor de derde keer een deel van een verzamelplan de commissie niet haalt, hij haalt aan dat het nu ook de tweede keer is dat er een plan van de ‘s-Gravenweg het niet haalt.

Zowel wethouder Hordijk als enkele raadsleden herkennen niet het “wegmoffelen”wat door de inspreker is gebruikt. Wel snapt Hordijk de commotie en de vele vragen van de raadscommissie. Het plan wordt daarom ontdaan van het deel van de ‘s-Gravenweg en Hordijk beloofde wel de overgebleven vragen dan uitgebreid te kunnen beantwoorden. De overige wijzigingen in het verzamelplan gaan in een gewijzigd voorstel door naar de gemeenteraadsvergadering.

Advertentie