8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Zuidplas start onderzoek naar mogelijkheden voor verbetering Snelfietsroute F20 Moordrecht en Nieuwerkerk

Als uitkomst van een lang debat van de gemeenteraad in september 2020, gaat de gemeente Zuidplas en onderzoeksbureau Antea aan de slag om zowel verbeteringen te vinden voor het tracé van de snelfietsroute langs de ‘s-Gravenweg in Nieuwerkerken en de Oost- en Westringdijk in Moordrecht.

Eerder was bekend dat dit onderzoek 55.000 euro gaat kosten. De gemeente Zuidplas maakte het onderzoek bekend in een persbericht. Bewoners in Moordrecht zien een tracé over de Oost- en Westringdijk niet zitten ook al wordt dit nu wel onderzocht.

In september 2020 zijn in de gemeenteraad de versterking van de fietsverbindingen tussen Rotterdam Gouda en het opwaarderen van de fietsroutes in Zuidplas besproken. Deze route liep onder andere over de ’s Gravenweg en de Oost- en West Ringdijk.

Voorafgaand heeft wethouder Jan Willem Schuurman meer dan 900 handtekeningen in ontvangst genomen als protest tegen de aanleg van een hoogwaardige fietsverbinding via de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht. De gemeenteraad heeft toen het voorstel teruggeven aan de wethouder omdat er geen steun voor was.

De uitkomst van het debat leidde tot twee verzoeken:

  • 1. Drie scenario’s te verkennen voor de toekomst van het fietsverkeer door Moordrecht:
    • a. Het verkeersveiliger maken van de Oost- en West Ringdijk in Moordrecht omdat inwoners hebben aangegeven de verkeerssituatie op de Oost en West Ringdijk als onveilig te beoordelen. Ook voor de ’s- Gravenweg in Nieuwerkerk aan den IJssel worden plannen ontwikkeld om de verkeersveiligheid te verbeteren;
    • b. Het onderzoeken van de wenselijkheid en haalbaarheid van een noordelijke fietsroute om Moordrecht heen;
    • c. De mogelijkheden te verkennen die de zogenaamde ‘ambitieroute’ in de toekomst biedt om het fietsverkeer langs de A20 te leiden.
  • 2. De aanwonenden van de ’s Gravenweg en de inwoners van Moordrecht actiever bij de planvorming te betrekken waardoor de uiteindelijke besluitvorming op een zo groot mogelijk draagvlak kan rekenen.

De gemeente heeft advies en ingenieursbureau Antea Group ingeschakeld om scenario a en b nader uit te werken. Daarnaast heeft Antea Group de opdracht gekregen inwoners actief te betrekken bij het ontwerp van de verschillende varianten. Voor de bewoners in Moordrecht is het tracé over de Oost- en Westringdijk onbespreekbaar. Hierin steunden de volledige gemeenteraad de bewoners dus is het bijzonder dat er toch onderzoek wordt gedaan naar dit tracé.

De provincie bekijkt samen met de gemeenten Zuidplas, Gouda en Rijkswaterstaat naar de mogelijkheden van de ambitieroute (scenario c) langs de A20. Dit is een toekomstige hoofdfietsroute die samenhangt met de verbreding van de A20 en de (nieuwbouw) ontwikkelingen in het Middengebied in de Zuidplaspolder en de uitbreiding van de Goudse wijk Westergouwe.

Advertentie