8.5 C
New York
donderdag 25 april 2024

VVD komt met initiatiefvoorstel tweede supermarkt in Zevenhuizen

De fractie van de VVD heeft een initiatiefvoorstel uitgewerkt om de komst van een tweede supermarkt mogelijk te maken. Hierover zal de gemeenteraad op 5 en 6 oktober zich mogen gaan uitspreken. De partij heeft hier onderzoek naar gedaan en het huidige afvalbrengstation in Zevenhuizen komt objectief als beste uit de bus.

Hieronder beschrijft initiatiefnemer Leendert Karreman het verleden en de gewenste toekomst:

In Zevenhuizen is al langere tijd de wens voor een tweede supermarkt. Eigenlijk al sinds het vertrek van de Albert Heijn op 15 mei 2004, waarna de C1000 (nu Jumbo) het enige supermarktconcern in Zevenhuizen is. Tot op heden zijn mogelijke ontwikkelingen altijd gestrand vanwege provinciaal- dan wel lokaal beleid. Wat de VVD betreft denken we niet in onmogelijkheden, maar in mogelijkheden. Wij willen niet horen wat er niet kan, wij willen horen wat er wél kan. Wij willen die tweede supermarkt gerealiseerd zien in Zevenhuizen, hierbij is de locatie in beginsel ondergeschikt. 

In aanloop naar de nieuwe detailhandelsnota hebben we de handschoen opgepakt met als doel meer mogelijkheden creëren om de tweede supermarkt daadwerkelijk te kunnen realiseren. In februari dit jaar hebben we in Zevenhuizen huis-aan-huis een enquête uitgezet. Deze enquête kreeg een goede respons, ruim 1 op de 3 heeft de enquête ingevuld. Bij de eerste behandeling van de detailhandelsnota in de gemeenteraad werd in eerste instantie het huidige (beperkende) beleid voortgezet, waarbij een nieuwe supermarkt uitsluitend gevestigd kon worden in de Dorpsstraat. In de Dorpsstraat zijn de kansen voor een supermarkt beperkt. Tijdens deze raadsvergadering heeft een meerderheid van de raad ons gesteund in de oproep aan het college om meer ruimte te bieden voor een tweede supermarkt in Zevenhuizen

Nadat het college de detailhandelsnota had aangepast werd deze in juni wederom voorgelegd aan de gemeenteraad. In de aangepaste nota is meer ruimte geboden voor de realisatie van een tweede supermarkt. Het college gaat een gebiedsvisie opstellen waaruit de mogelijkheden blijken in of nabij het huidige winkelcluster en (wanneer dat niet haalbaar blijkt) op andere locaties buiten het winkelcluster. 

De zomerperiode hebben we als VVD-fractie benut om zelf locaties in Zevenhuizen te onderzoeken waar een tweede supermarkt gerealiseerd kan worden. De uitgangspunten die wij hebben gehanteerd zijn:

  • De tweede supermarkt dient op een geografische centrumlocatie te worden gerealiseerd;
  • De beoogde locatie moet een haalbare locatie zijn zonder jaren durende onderhandelingen en (juridische) strijd;
  • De beoogde locatie moet goed bereikbaar zijn met voldoende parkeergelegenheid. 

De geïnventariseerde locaties hebben we afgewogen volgens de vooraf gedefinieerde uitgangspunten. De locatie van het afvalbrengstation komt objectief gezien als beste uit de bus.

Middels dit initiatiefvoorstel willen we de raad laten besluiten om daadwerkelijk de realisatie van een tweede supermarkt in Zevenhuizen mogelijk te maken en hierbij onze uitgangspunten mee te nemen. Tevens besluiten we dat de gebiedsvisie uiterlijk juli 2022 gereed moet zijn

Ondanks dat uit onze inventarisatie de locatie van het huidige afvalbrengstation als beste locatie naar voren komt staan wij open voor betere alternatieven. We hebben niet voor niets de mogelijke effecten op het huidige winkelgebied als kanttekening opgenomen. De vestiging van een tweede supermarkt moet niet alleen goed zijn voor onze inwoners, het moet ook een versterking zijn voor de lokale middenstand. De economische positie van Zevenhuizen in de regio kan sterk worden verbeterd. Op dit moment vloeien er veel bestedingen naar Nesselande en Waddinxveen. Het zou mooi zijn als we dat tij kunnen keren!

Initiatiefvoorstel
VVD onderzoek

Advertentie