8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

PvdA/GroenLinks en SP stellen vragen over functioneren ZO!

De raadsleden Pouwels (PvdA/GroenLinks) en Rodenburg (SP) hebben vragen gesteld over het functioneren van de nieuwe stichting Zo! waarin het welzijnswerk en de gemeentelijke zorgtaak in is onderbracht. Zo! is sinds de oprichting verantwoordelijk voor WMO, Jeugdzorg, urgentieverklaringen voor woningen en aanvragen van leerlingvervoer maar ook voor jeugdwerk, vrijwilligers en mantelzorgers.

De stichting is op 1 juli 2021 van start gegaan en heeft 70 medewerkers in dienst. Sinds de start zijn er zorgen in de gemeenteraad en bij het Platform Gehandicapten en Chronische Zieken. Deze laatste organisatie heeft eind september haar zorgen al geuit naar het College van B&W.

De vragen van PvdA/Groenlinks en SP gaan over huishoudelijke hulp, jeugdhulp, bereikbaarheid en urgentieverklaringen. “Onlangs vernamen wij via facebookberichten dat een inwoner van onze gemeente al ruim vijf weken geen huishoudelijke hulp krijgt en niet verder komt, ondanks het feit dat hier wel een zorg- indicatie voor afgegeven is. Na dit te hebben geverifieerd, hebben we de volgende vragen” laten Pouwels en Rodenburg weten.

Vragen:

1. Is het college het met ons eens dat wij als raad onze controlerende taak niet goed uit kunnen voeren wanneer wij dergelijke informatie niet van het college ontvangen? Onze fracties hebben al meer klachten van inwoners ontvangen over problemen rondom aanvragen en wachtlijsten. Is het college hiervan op de hoogte?

2. Zo ja, sinds wanneer is het college hiervan op de hoogte? En waarom heeft het college de raad hier niet “actief ” over geïnformeerd?

3. Is ZO! niet juist in het leven geroepen om aanvraagprocedures te vergemakkelijken en te versnellen?

4. Heeft het college een beeld van hoeveel mensen op dit moment nog geen hulp ontvangen terwijl er wel een (urgentie)indicatie is afgegeven?

5. Kan onze gemeente ten laste worden gelegd dat wij niet voldoen aan onze wettelijke zorgplicht naar onze inwoners?

6. Wat gaat het college doen om deze inwoners te helpen en te compenseren en hoe gaat het college voorkomen dat dergelijke situaties zich in de toekomst nog voor gaan doen?

7. Hoe kan het dat ouders voor een verlenging van een indicatie naar de huisarts worden gestuurd voor een indicatie?

8. Klopt het dat door de huisartsenroute het college nu geen zicht meer heeft op de aantallen?

9. Vanuit de inwoners zijn ook klachten over de bereikbaarheid van ZO! In de middaguren zijn ze alleen bereikbaar voor spoedgevallen, Is het bij u bekend dat ook bij spoedgevallen het soms langer duurt dan een kwartier voordat de telefoon beantwoord wordt (of soms helemaal niet wordt beantwoord)

10. Inwoners ervaren ook de nodige moeite met het aanvragen van bijvoorbeeld urgentieverklaringen. Hoe kan het dat iemand pas na anderhalf jaar een urgentieverklaring krijgt? En klopt het dat een urgentieverklaring voor een aangepaste woning slechts 1 jaar geldig is?

Advertentie