8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Ook CDA in provincie kritisch over snelfietsroute

De provinciale statenfractie van het CDA heeft vragen gesteld over de snelfietsroute tussen Gouda en Rotterdam. Zij geven daarin aan de snelfietsroute door Moordrecht onwenselijk te vinden. Hun voorkeur heeft een noordelijke fietsroute om Moordrecht heen.

Weerstand

Provincie Zuid-Holland wil een snelfietsroute realiseren tussen Gouda en Rotterdam. De route gaat door Moordrecht en Nieuwerkerk. In deze dorpen is er weerstand tegen delen van de snelfietsroute. Met name op de Oost- en Westringdijk en de ‘s-Gravenweg was er veel protest. Dat was reden voor de gemeenteraad om in 2020 nog niet in te stemmen met het plan hiervoor. Ook het CDA benadrukt bij de vragen dat er veel bezwaar is.

Advies

Het adviesbureau Antea gaat wethouder Schuurman waarschijnlijk adviseren om de plannen voor een snelfietsroute door Zuidplas aan te passen. Het bureau stelt voor om de Oost- en Westringdijk in Moordrecht en de ‘s-Gravenweg in Nieuwerkerk niet in te richten als snelfietsroute. Het bureau denkt ook dat het goed is om alternatieve tracés te onderzoeken die wellicht beter passen bij plannen voor fietsroutes op de langere termijn. Ook het CDA wil een alternatieve route. Hun voorkeur gaat uit naar een route noordelijk om Moordrecht heen.

Vragen

Het CDA stelt aan de het college van Gedeputeerde Staten van de provincie drie vragen.

  1. Wat is de uitkomst van het onderzoek van deze 3 scenario’s?

2. Eén van de 3 scenario’s is de noordelijke route om Moordrecht heen.Is GS het met hetCDA eens dat deze route in verhouding minder ingrepen vraagt en snel kan worden uitgevoerd?

3. Is inmiddels bekend wat het verschil is in de kosten van de voorkeursrichting door Moordrecht en het alternatieve scenario, de noordelijke route om Moordrecht heen?

 

Advertentie