8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Eerste verkiezingsdebat in Moerkapelle: “Waar is Denise?”

Op 14, 15 én 16 maart worden de verkiezingen voor de gemeenteraad gehouden. Het eerste verkiezingsdebat werd op donderdagavond 3 maart gehouden in dorpshuis OpMoer in Moerkapelle.

Het debat, dat vooral over Moerkapelle moest gaan, is slechts één van de twee debatten die zijn georganiseerd deze campagne. De lokale politiek nam dan ook de ruimte om ook zaken die niet direct met Moerkapelle te maken hebben onder het voetlicht te brengen.

Alle partijen werden geïntroduceerd aan de hand van een aantal vragen die debatleider Henri Pool stelde. Eén van deze vragen was “Hoe ziet Moerkapelle er in 2050 uit?”. Deze vragen zorgden voor een aantal opvallende uitspraken.

Zo vind Kees Heuvelman (NGP) dat landelijke partijen vooral niet moeten meedoen aan lokale verkiezingen. De uitspraak van Heuvelman is opvallend, de NGP haalde eerder nooit een zetel in de gemeenteraad. Daarnaast vind Heuvelman dat het niet kan dat de bakker dicht is in Moerkapelle op donderdagmiddag. Tot slot vind Heuvelman dat het Vijfde dorp vooral in Benthuizen gebouwd moet worden en niet in de polder.
Frans Klovert (D66) gaf aan dat hij wakker te bellen is voor acute onderwerpen. Hoe Moerkapelle er over 28 jaar uitziet? Klovert blikte eerst 28 jaar terug waarin hij een tijd schetste zonder telefoon en internet. Door de forse verandering verwacht Klovert dat de wereld er over 28 jaar heel anders uitziet. Wel hoopt Klovert dat Moerkapelle een dorp blijft dat tegen 2050 wel gegroeid is.
Paul van Drenth (NEZ) gaf aan dat het vooral belangrijk is dat er partijen meedoen zonder dat deze ook landelijk actief zijn. De toekomst van Moerkapelle moet vooral samen met inwoners en ondernemers worden vormgegeven. 
Jan Baas (SP) gaf aan dat Moerkapelle laat zien dat er nog dorpen zijn in Zuid-Holland.
Mark den Hollander (CDA) vindt Moerkapelle ook een mooi dorp. Een belangrijk punt is wel hoe nieuwe bewoners ook betrokken blijven bij de lokale gemeenschap.
Jacques Bovens (PvdA/Groenlinks) ziet graag een Monorail komen door het water naar Nieuwerkerk en Moordrecht.
Cock van der Spek (Christenunie/SGP), de enige Moerkapellenaar die meedeed aan het debat, werd gevraagd hoe hij denkt dat Moerkapelle er in 2050 uitziet. Van der Spek schetste zijn droombeeld over Moerkapelle: Meer woningen, veel groen in het dorp met een agrarische sector en boeren die hun geld kunnen blijven verdienen. Van der Spek hoopt dat er in 2050 geen daken vol met zonnepanelen liggen maar dakpannen met zonnecellen die het water verwarmen. Tot slot moet de ontsluiting voor OV, auto en fiets goed geregeld zijn.
Ferry van Wijnen (VVD) vind vooral dat, ondanks de groei, de identiteit van het dorp bewaard moet blijven. Daarbij hoort bijvoorbeeld een bakker die alleen in de ochtend open is wellicht ook bij die identiteit.

Na de introductie werd er gedebatteerd over de woningbouw, mobiliteit, duurzaamheid en de voorzieningen.

(Tekst loopt door onder foto’s)

Opvallend was dat Ferry van Wijnen (VVD), tussen de debatten door, vroeg om zelf een vraag te stellen aan Jacques Bovens (PvdA/Groenlinks). “Wie is Denise, Waar is Denise en waarom komen we er niet mee in gesprek?” vroeg van Wijnen zich af. Van Wijnen verwees hierbij naar de lijsttrekker van PvdA/Groenlinks: Denise Leliënhof. Leliënhof is de enige vrouwelijke lijsttrekker deze verkiezingen en door heel Zuidplas te zien met grote borden waarop staat “Stem op Denise”.

De Lijsttrekker van Pvda/Groenlinks bleek op wintersport te zijn. Van Wijnen haalde een interview aan waarin de lijsttrekker van PvdA/Groenlinks aangeeft geen fractievoorzitter te willen worden. In de politiek is het de gewoonte dat de lijsttrekker van een partij of fractievoorzitter of wethouder wordt na de verkiezingen. Van Wijnen vind dat verlakkerij. Uit navraag door Gouwe IJssel Nieuws blijkt dat Denise Leliënhof, samen met andere partijleden, wél aanwezig is bij het sportdebat dat op donderdag 10 maart wordt georganiseerd in dorpshuis Swanla.

Debatleider Henri Pool zorgde met goede vragen en stellingen voor een goed en afwisselend verkiezingsdebat. Ook stelden een aantal Moerkapellenaren zelf vragen aan de lokale politiek. Daarmee heeft de organisatie de lat hoog gelegd voor het sportdebat dat aankomende week wordt gehouden in Zevenhuizen. Aan het einde van de avond kregen alle partijen het aanbod om een keer te komen kegelen op de kegelbaan van dorpshuis OpMoer.

Bekijk onderstaand een compilatie van het debat met daarin de opvallende vraag van Ferry van Wijnen én waarom de 8 partijen vinden dat zij vooral uw stem verdienen. Daaronder kunt u de eerste twintig minuten van het debat volledig bekijken. Tijdens deze twintig minuten werden alle partijen geïntroduceerd en ziet u alle andere uitspraken uit dit artikel terug.

Advertentie