8.5 C
New York
zondag 3 maart 2024

Politiek Zuidplas : afvalcontainers moeten desnoods onbetaald open

De politieke partijen in Zuidplas hebben een reactie gegeven op het nieuws dat mogelijk door een failliete software leveranciers de afvalcontainers op slot gaan. De raadsleden waren hiervan al een week op de hoogte maar hebben dit door de campagnetijd mogelijk gemist. Alle partijen die Gouwe IJssel Nieuws een antwoord toestuurde willen desnoods onbetaald de containers openen of met andere alternatieven aan de slag. De partijen willen niet dat de inwoners last gaan krijgen van dit probleem. Hieronder de reactie per partij.

De kwetsbaarheid van het systeem baart ons zorgen, goed dat er geanticipeerd wordt en er scenario’s uitgewerkt worden. Dat de containers blijven werken is de eerste prioriteit, of dat met een pre-paid of achteraf betalen manier is of desnoods zonder betalen is aan ondergeschikt belang. Naast het werkend houden van de containers is het prioriteit om investeringen in het huidige systeem te beperken. Het blijkt maar weer dat de huidige methode niet toekomstbestendig is. Zoals ook in ons verkiezingsprogramma opgenomen is: er moet snel en goed onderzocht worden wat de slimste en goedkoopste manier is om dit op basis van nieuwe technieken te doen, bijvoorbeeld nascheiding

De situatie dat ondergrondse afvalcontainers niet gebruikt kunnen worden moet hoe dan ook voorkomen worden. ChristenUnie/SGP is daarom blij dat het college direct actie onderneemt, zodat de inwoners geen hinder ondervinden van een faillissement van een leverancier van de gemeente.
Belangrijk is dat de gemeente tijdig en duidelijk communiceert als zaken rond afvalinzameling tijdelijk anders geregeld moeten worden. Indien onvermijdelijk moeten de containers tijdelijk zonder afvalpas toegankelijk worden, zodat inwoners hun afval altijd kwijt kunnen.

Een zorgwekkend bericht over het afvalsysteem van Zuidplas. Goed dat het college al pro-actief in gesprek is met Cyclus. Wanneer we als Zuidplas over moeten stappen naar een afterpay systeem vrezen we dat inwoners achteraf opgeschrikt worden door een hogere rekening, dus we hopen dat het prepaid systeem kan blijven bestaan. Het huidige systeem vergroot de bewustwording van inwoners dat ze hun afvalkosten zelf in de hand hebben. Het blijft hoe dan ook de taak van de gemeente om dit te blijven communiceren naar de inwoner, want als de inwoner het systeem niet begrijpt word er ook geen optimaal gebruik van gemaakt. Als de containers daadwerkelijk op slot gaan moeten de afval brengstations tijdelijk een container voor restafval extra plaatsen. Ook moet de gemeente duidelijk communiceren naar de inwoners op welke plaatsen ze hun afval tijdelijk kunnen brengen, en buren oproepen om elkaar te helpen wanneer afval zelf wegbrengen een probleem word.

Zorgwekkend dat we als gemeente onszelf zo afhankelijk maken van 1 leverancier. Het College moet er alles aan doen om er voor te zorgen dat de afvalcontainers open blijven en onze inwoners geen last ervaren van de ontstane situatie!

De fractie van de PvdA/GroenLinks constateert wederom dat we als gemeente dingen regelen die zo specifiek alleen voor Zuidplas gelden dat we daarmee gelijk in de problemen komen als er iets mee is. We zien dit nu bij het bijna failliete software leverancier bedrijf van onze afvalcontainers. We verwachten van onze wethouder dat er zo snel als mogelijk een oplossing komt. Desnoods gaan de containers open zonder dat een pasje nodig is want inwoners mogen niet de dupe worden van deze haperende dienstverlening.

Het kan niet zo zijn dat de containers niet meer bruikbaar zijn en afgesloten worden. Als er geen oplossing wordt gevonden ziet de VVD graag dat de ondergrondse containers kosteloos te gebruiken zijn. Het gevolg zal zijn dat de afvalstoffenheffing niet toereikend is ter dekking van de afvalkosten. Dat zij dan maar zo. Het alternatief dat de containers niet te gebruiken zijn is nog minder wenselijk.

De fractie van NEZ kon niet op korte termijn reageren, indien de reactie van deze partij binnen is, wordt dit aangevuld.

Advertentie