8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Hoogheemraadschap maakt zich op voor viering 750-jarig bestaan in 2023

Met de lancering van een kleurig beeldmerk kondigt het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard de viering van zijn 750-jarig bestaan aan. Op 14 mei 2023 is het de ‘verjaardag’ en viert het hoogheemraadschap deze prachtige mijlpaal.

Dat gebeurt dan niet met een eigen feestje, maar met alle bewoners van het gebied via allerlei activiteiten verspreid over het jaar. Tijdens het jubileumjaar is er aandacht voor verleden en heden, maar draait het vooral om de toekomst. Niet verwonderlijk, want door de gevolgen van klimaat-verandering heeft het hoogheemraadschap meer dan ooit de taak dit gebied bewoonbaar te houden door te blijven zorgen voor schoon en voldoende water én droge voeten!

AWZI Kortenoord in Nieuwerkerk aan den IJssel

Het beeldmerk staat voor de dynamiek tussen de mens en het water. “Die dynamiek is al 750 jaar van groot belang om ons gebied droog en leefbaar te houden. Zo is het hoogheemraadschap van Schieland ontstaan in 1273, toen het op 14 mei door graaf Floris V met een privilege werd bekrachtigd. Daarmee zijn we het tweede oudste waterschap van Nederland dat gesticht is, kort na het hoogheemraadschap van Rijnland.

De waterschappen zijn ook de eerste democratische besturen van Nederland en hebben het landschap en deels de cultuur medegevormd. In 2005 is Schieland gefuseerd met het hoogheemraadschap van de Krimpenerwaard dat zo’n 150 jaar ‘jonger’ is. Al die jaren stonden en staan water en waterveiligheid centraal.

Water is van ons allemaal én is voor ons allemaal belangrijk. Bijna een derde van Nederland ligt onder de zeespiegel en bijna tweederde is overstroombaar. Ook het gebied van Schieland en de Krimpenerwaard. Het is zelfs het diepst gelegen in ons land met bijna 7 meter onder de zeespiegel en staat al jaren in de frontlinie in de strijd met en voor het water om dit dichtbevolkte gebied bewoonbaar en (be)werkbaar te houden”, zegt dijkgraaf Toon van der Klugt.

Succesvol samenwerken aan klimaatbestendige omgeving

Van der Klugt vervolgt: “In 2023 vieren we ons 750-jarig bestaan door de watertoekomst van ons gebied onder de aandacht te brengen. Onze bijzondere inzet is om actief onze omgeving klimaatbestendig te maken en dit slim te combineren door het gelijktijdig mooier en duurzamer te maken. Daarvoor werken wij succesvol samen. Niet alleen met andere overheden en organisaties, maar ook direct met burgers en bedrijven. Een grote verrassing blijkt voor veel mensen dat wij daarin, zowel qua techniek als in samenwerking, een zeer innovatieve en daadkrachtige overheidsorganisatie zijn. En dat is gezien de opgaven ook nodig.”

Boezem- en Poldergemaal Abraham Kroesgemaal in Moordrecht

Over het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard

Het Hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard zorgt al bijna 750 jaar voor droge boeten, schoon water en veilige dijken. Het is actief in het gebied tussen Rotterdam, Zoetermeer en Schoonhoven met zo’n 600.000 bewoners en 20.000 bedrijven. Een gebied met de laagste polders van Nederland en Europa (bijna -7m NAP), zo’n honderd gemalen, een landschap van veen en plassen met daarin de meest verstedelijkte delta van ons land, een hoogwaardig glastuinbouwgebied en nog sterk agrarisch veenweidegebied in de Krimpenerwaard. Bij het Hoogheemraadschap werken zo’n 400 medewerkers aan droge voeten en voldoende en schoon water. Dit is essentieel om hier veilig en aangenaam te wonen, werken en recreëren. Meer informatie over de geschiedenis van het Hoogheemraadschap staat op onze website of doorzoek onze archieven en collecties.

Advertentie