8.5 C
New York
woensdag 19 juni 2024

Coalitieakkoord Zuidplas: Veel onzeker en weinig concreet

Twee weken terug presenteerden Cu-SGP, VVD, CDA en D66 het coalitieakkoord aan de lokale media. Het akkoord is het resultaat van ruim twee maanden onderhandelen onder leiding van Dick Alblas. Zuidplas is de eerste gemeente in de regio waarbij het coalitieakkoord én de kandidaat-wethouders gepresenteerd zijn.

Op woensdag 1 juni spreekt de gemeenteraad over het gesloten akkoord en worden de kandidaat-wethouders naar verwachting benoemd tijdens een openbare vergadering in het gemeentehuis.

Het coalitieakkoord bevat weinig grote (te) ambitieuze plannen. Al voor de verkiezingen werd er vanuit de gemeentelijke organisatie gewaarschuwd dat er binnen de organisatie weinig capaciteit is om grote veranderingen door te voeren. Daarnaast is ook de financiële ruimte van de gemeente erg beperkt.

De coalitie wil vooral dat Zuidplas een financieel gezonde gemeente blijft. De coalitie hoopt dat de rijksoverheid snel over de brug komt met genoeg geld voor de taken rondom het sociaal domein. Opvallend is dat de coalitiepartijen nog geen concreet plan lijken te hebben op het moment dat er zich financiële tegenvallers gaan voordoen de komende jaren. Volgens het akkoord moeten tegenvallers worden opgevangen door een mix van bezuinigingen, belastingverhoging en het verder leeghalen van het spaarvarken van de gemeente. Een verhoging van meer dan de inflatie van de OZB is, als het niet anders kan, niet meer helemaal uitgesloten bij grote financiële tegenvallers.

Het akkoord spreekt ook ambities uit als het gaat om communicatie en participatie met inwoners en ondernemers. Zo moet de gemeente vooral in begrijpelijke taal communiceren en vooraf duidelijker zijn over wat er bijvoorbeeld met de inbreng van inwoners wordt gedaan. Opvallend is dat de belangrijkste ambities op dit terrein 4 jaar geleden ook al in het coalitieakkoord stonden.

Volgens de opstellers van het akkoord bevat het akkoord dit keer bewust geen concrete maatregelen zoals in 2018 wel het geval was. Het is de bedoeling dat het college van B&W, dat alleen maar uit mannen bestaat, gaat zorgen voor een concretere invulling die past bij de financiële- en personele mogelijkheden van Zuidplas. Er zal daardoor een keuze moeten worden gemaakt welke stokpaardjes van de deelnemende partijen niet direct kunnen worden uitgevoerd.

Advertentie