8.5 C
New York
zaterdag 25 mei 2024

Contract veerpont Gouderak-Moordrecht nog niet rond

Op Facebook is het bericht gekomen dat het contract voor de veerpont tussen Gouderak en Moordrecht nog niet is verlengd door de gemeente Krimpenerwaard, die de veerrechten in bezit heeft. De auto, fiets en voetgangersverbinding wordt uitgevoerd door Veerdienst Schoonhoven BV sinds 2017. Dit contract loopt 1 juli af en de gemeente Krimpenerwaard moet hierover nog besluiten.

Omdat zowel de gemeente Zuidplas als de gemeente Krimpenerwaard de maatschappelijke meerwaarde inzien krijgt Veerdienst Schoonhoven BV een jaarlijks bedrag om het verlies van de pont op te vangen. Volgens de schipper is er echter nog steeds geen nieuw contract voor de veerdienst terwijl deze tot 1 juli loopt. De gemeente Krimpenerwaard is verantwoordelijk voor het contract.

Deze gemeente betaald tot nu 60% van het geschatte tekort en Zuidplas 40%. In 2017 heeft het onderzoeksbureau BMC de volgende aanbeveling gedaan :”Een financiële bijdrage van de gemeenten lijkt onvermijdelijk om het veer in stand te houden. Het veer is een infrastructurele voorziening met een sociaal-maatschappelijk en economisch belang voor het functioneren van beide dorpsgemeenschappen. Het is bovendien een cultureel erfgoed. Het in stand houden van deze voorziening kan daardoor worden beschouwd als een kerntaak van de gemeente(n)“. Het totale tekort was in 2017 per jaar € 118.000.

In een motie hadden de partijen VVD, CU/SGP, CDA, SP en NEZ in Zuidplas een evaluatie in 2022 gevraagd maar deze is nog niet uitgevoerd. In juli komt in de zomernota een verhoogd bedrag waarbij uitgegaan wordt van voortzetting van het contract. Wethouder de Haas verwacht geen problemen in de Krimpenerwaard en gaat uit van voortzetting van het contract. In februari 2022 waren alle politieke partijen in Zuidplas voor het voortzetten van de veerverbinding.

In Zuidplas is het concept contract bekend en opgenomen in de zomernota, met een jaarlijkse verhoging van €17.000 bijdrage. De woordvoerder van de gemeente Krimpenerwaard legde uit dat het contract aankomende dinsdag op de agenda staat van het college van B&W. Als deze akkoord gaat zal het contract moeten goedgekeurd worden door de gemeenteraad van Krimpenerwaard en dat zal in juli plaatsvinden. Krimpenerwaard gaat 25.500 euro per jaar meer betalen.

Hoe het verder moet na 1 juli, als het contract afgelopen is, tot aan het raadsbesluit kon de woordvoerder van de gemeente niets over zeggen. Mogelijk kan het college een overbruggingsregeling treffen maar dat blijft afwachten.

Advertentie