8.5 C
New York
donderdag 30 juni 2022

Verbeteren waterafvoer tussen de Anderhalve en de Tweede Tocht Nieuwerkerk

In de buurt van de Tweede Tochtweg in Nieuwerkerk aan den IJssel wil het hoogheemraadschap de waterafvoer verbeteren en klaarmaken voor de toekomst. Dat doen we vanwege de heftigere regenbuien die we verwachten door de klimaatverandering.

Uit­leg werk­zaam­he­den An­der­hal­ve en Twee­de Tocht
De waterafvoer tussen de Anderhalve en de Tweede Tocht is nu erg ingewikkeld. Het water maakt een omweg via een gemaal naar de Tweede Tocht. Uit onderzoek blijkt dat dit water ook direct (én zonder gemaal) in de Tweede Tocht kan stromen. Wij hoeven daarvoor alleen een bestaande sloot wat breder te maken. Deze sloot ligt naast een weiland bij Tweede Tochtweg 68 en achter Eerste Tochtweg 19 (zie kaartje). Voor de maatregel Koppeling 2e Tocht betekent dit dat door de aanpassing van de waterhuishouding minder energie nodig is voor de waterafvoer van de Anderhalve Tocht naar de Tweede Tocht. Daarbij is oppompen ook minder nodig en wordt het lagergelegen peilvak achter het gemaal langs de A20 ontlast.

Kaart waterafvoer Anderhalve en Tweede Tocht

Omdat de graafwerkzaamheden vanaf het weiland kunnen plaatsvinden, verwachten wij weinig tot geen overlast voor het (fiets)verkeer op de Tweede Tochtweg. Mocht er onverhoopt toch hinder voor het wegverkeer ontstaan, dan krijgen omwonenden daarvan tijdig bericht. Als de vrijgekomen grond schoon is, verwerken wij die zoveel mogelijk in de buurt. Als het werk klaar is, zijn de slootpeilen in dit gebied makkelijker en beter te beheren.

Reageren op de plannen voor de werkzaamheden
Voor deze werkzaamheden is een Ontwerp Projectplan Waterwet opgesteld. Het concept ligt van 14 juni 2022 tot en met 25 juli 2022 ter inzage. U kunt het projectplan downloaden op Waterschapsblad 2022, 6756 | Overheid.nl > Officiële bekendmakingen. Ook op ons kantoor ligt een exemplaar ter inzage: hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenwaard, Maasboulevard 123 in Rotterdam. Tijdens deze periode kunt u als inwoner en belanghebbende schriftelijk of mondeling reageren (zienswijze indienen).

Schriftelijke reacties kunt u sturen naar:

Het college van dijkgraaf en hoogheemraden van Schieland en de Krimpenerwaard
ter attentie van de heren R. de Kat en V. Blom
Postbus 4059
3006 AB Rotterdam

Zet boven uw reactie ‘zienswijze Koppeling Tweede Tocht’.

Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via telefoonnummer 010 45 37 200. Van uw mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Na de inspraaktermijn wordt een eindverslag (nota van beantwoording) opgesteld. Daarin staan alle reacties met daarop de reactie van het hoogheemraadschap. Wilt u liever niet met naam en adres genoemd worden in de nota van beantwoording? Geef dat dan duidelijk aan bij de indiening van uw zienswijze. In dat geval anonimiseren wij uw bijdrage.

Meer informatie over de werkzaamheden aan de Anderhalve en Tweede Tocht
Het hoogheemraadschap heeft graag goede contacten met belanghebbenden. Wilt u meer uitleg over de voorgenomen werkzaamheden. Of heeft u ideeën en suggesties? Neem dan contact op met de projectleider de heer R. de Kat. Dat kan via de mail: koppeling2etocht@hhsk.nl. Bellen kan ook via telefoonnummer 010 45 37 200.

Ook na de inspraakronde onderhouden wij contact met u. Zo proberen wij tijdens de voorbereiding en bij de uitvoering van het werk zo veel mogelijk rekening te houden met uw belangen.

Advertentie