8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Nog steeds zorgen over hoogbouw 50-er jaren buurt Moordrecht

Op dinsdag 15 november vergaderde de commissie Ruimtelijke Plannen over de 50-er jaren buurt in Moordrecht. Op het agendapunt spraken verschillende belanghebbenden in uit Moordrecht. 

De insprekers gaven kritiek op het participatietraject. “Mozaïek wonen en de gemeente wilden geen participatie en hebben dit meermaals aangegeven” gaf één van de insprekers aan. Verschillende insprekers hebben via-via van de plannen gehoord. De insprekers zijn niet tegen ontwikkeling van de buurt. Vooral de hoogte, op sommige plekken 6 bouwlagen, is het probleem volgens de insprekers. Door wet- en regelgeving komt dat in de plannen neer op een maximale hoogte van zo’n 20 meter die nog 10% mag afwijken.  

Arnoud de Boer, één van de inwoners achter “Behoud dorpsgezicht Moordrecht” was ook één van de insprekers. Eerder presenteerde deze belangenvereniging een alternatief plan voor de herontwikkeling van de buurt. Dat plan is na beoordeling door ambtenaren afgewezen. Volgens De Boer blijkt uit een WOB-verzoek dat het alternatief met vooringenomenheid is afgewezen. Op dinsdagmiddag had De Boer nog een nieuw alternatief plan (download) naar de gemeente en de commissie gestuurd. In dit plan wordt het aantal bouwlagen verder teruggebracht. 

Verschillende commissieleden waren kritisch over de communicatie en participatie rondom de ontwikkeling. Raadslid Molenaar(CU/SGP) vroeg zich af of bij de Swanla driehoek dezelfde bouwhoogtes worden gehanteerd. Raadslid Bueving(VVD) vroeg zich af wat de huidige bewoners van de buurt van de plannen vinden. Onder de insprekers waren immers alleen maar Moordrechtenaren van buiten de buurt. Raadslid Meppelink(CDA) vroeg om een aantal aanpassingen. Zo stond in de plannen dat de hoogte van de buurt slechts marginaal hoger wordt. Volgens Meppelink wordt het hoogste punt van de buurt echter 25% hoger dan nu het geval is. Ook vroeg Meppelink zich af waarom de bouwhoogte van 20 meter zo hoog is. Meppelink wilde vastleggen dat er echt niet meer dan 6 bouwlagen gebouwd kunnen worden. 

Wethouder Schuurman gaf, verwijzend naar de ruim 80 zienswijzen, aan dat ook hij zag dat dit geen voorbeeldproject is op het gebied van participatie. Met de kennis van nu zou, volgens de wethouder, al participatie moeten plaatsvinden richting de Nota van Uitgangspunten. Vanuit de publieke tribune kwam daarop de reactie “Daar kopen we niks voor”. Wethouder Schuurman gaf aan dat het oorspronkelijke plan 7 bouwlagen bevatte maar dat door de inbreng van omwonenden dit is teruggebracht naar 6 bouwlagen. De hoogte van de bouwlagen wordt bepaald door wet- en regelgeving volgens de wethouder. De wethouder deed wel de toezegging dat het echt niet de bedoeling is dat er hoger dan 6 bouwlagen gebouwd gaat worden en dat het woord “Marginaal” uit de stukken gaat. Ook zijn de huidige (en inmiddels vertrokken) bewoners van de buurt positief zijn over het plan volgens informatie van Mozaïek wonen.  

De wethouder beloofde dat het door “Behoud dorpsgezicht Moordrecht” aangedragen alternatieve plan op korte termijn wordt beoordeeld en dat deze beoordeling voor de behandeling in de gemeenteraad afgerond is. Volgens de huidige agenda neemt de gemeenteraad op 29 november een besluit over de vijftig jaren buurt. Bij deze raadsvergadering kan er niet meer worden ingesproken op het onderwerp. De vergadering is wel openbaar te bezoeken en te volgen. 

Advertentie