8.5 C
New York
dinsdag 16 april 2024

Jeugdbestuurder Shifra Loman geeft gastles op ‘haar’ Gideonschool (video)

Jeugdbestuurder Shifra Loman geeft op woensdag 25 januari 2023 een aantal gastlessen op haar oude basisschool de Gideonschool in haar woonplaats Nieuwerkerk aan den IJssel.

Tijdens de gastlessen gaf Shifra een presentatie over wat het waterschap doet en daarna gaf ze een korte demonstratie met de watertafel. Ze laat zien hoe wateroverlast ontstaat door flinke regen en wat men kan doen om dit te voorkomen. Voor de kinderen van groep 6 is het leukste om aan deze watertafel te spelen met water. Als ze een regenbui mogen nabootsen is er een hoop gelach en gegiechel.

Educatiemedewerker Neeldert van Laar praat na met de groep over de watertafel en houdt nog een quiz om te kijken hoe groot de kennis is. Als van Laar verteld dat urine uit het riool via de afvalwaterzuivering in een sloot naar een koe en dus in de melk komt, is de groep even stil. Snel slaat het om als een andere medewerker van het waterschap een paar leerlingen het goede antwoord influistert voor de quiz.

De hilariteit is groot in de klas wat aangeeft dat de les zelf een succes was want met water spelen, pepermuntjes krijgen en lachen met de mensen van het waterschap vergeten kinderen niet snel. Ma

Jeugdbestuurder

Shifra Loman is op 30 maart 2022 benoemd als jeugdbestuurder van het hoogheemraadschap van Schieland en de Krimpenerwaard. Vanuit deze rol werkt ze mee en denkt ze na over hoe we jongeren kunnen betrekken bij het waterschapswerk. Samen met de jeugddijkgraaf en jeugdbestuurders van andere waterschappen heeft ze zitting in het landelijke jeugdbestuur. Naast de lessen in haar eigen voormalige school gaat ze ook door naar de andere vestiging van de Gideon in de wijk Esse. Leuk detail is dat de leerkracht van deze groep 6 vroeger haar ook in de klas heeft gehad en is daar trots op.

750 jaar waterschap

Al 750 jaar gelooft het waterschap dat wij als mensen het water kunnen sturen. Men koestert de lessen uit het verleden. “Zij helpen ons de uitdagingen waar we nu voor staan te trotseren. In ons werk aan plannen en waterwerken voor toekomstige generaties”. 

Het waterschap bestaat dit jaar 750 jaar en benutten deze grootse mijlpaal graag om het unieke werk en de – daarvan afhankelijke – toekomst van dit gebied breed onder de aandacht te brengen. (Water)veiligheid, voldoende en schoon oppervlaktewater zijn de kerntaken van het bijzondere waterschap. Ervoor zorgen dat mensen hier, zelfs meters onder zeeniveau, goed kunnen wonen, werken en recreëren. Het waterschap werkt daarvoor aan het klimaatbestendig en gelijktijdig duurzamer en mooier maken van dit dichtbevolkte gebied. Daarvoor innoveert men zeer veel en werkt men ook nauw en slim samen met collega-overheden, bedrijven, diverse organisaties en niet in de laatste plaats: met steeds meer actieve waterbewuste inwoners, zowel in het dynamisch stedelijk als prachtig landelijk gebied.

Advertentie