8.5 C
New York
zondag 19 mei 2024

Gemeente: Nadere bestudering nodig rondom opvang minderjarige statushouders Lelieveld Nieuwerkerk

De gemeente Zuidplas wil de regels rond huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen (AMV’ers) beter gaan bekijken. Er is een “nadere bestudering nodig vanwege de geldende beheersverordening” aan het Lelieveld in Nieuwerkerk aan den IJssel. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders in een brief aan de gemeenteraad. Of dat ook betekent dat de huisvesting voor de minderjarige statushouders nog niet start rond 20 februari blijft onduidelijk in de nieuwe brief.

Opvallend is dat het college in de brief van afgelopen week spreekt over de “mogelijke huisvesting van alleenstaande minderjarige vreemdelingen”. In een eerdere brief aan de gemeenteraad werd de huisvesting van de minderjarige statushouders als een vaststaand gegeven gepresenteerd waarover de gemeenteraad geïnformeerd werd.

Eerder deze week bracht Gouwe IJssel Nieuws naar buiten dat er over de opvang geen actieve communicatie was geweest naar bewoners rondom de komst van de woonvorm voor minderjarige statushouders. Bewoners probeerden zowel bij de gemeente, de ODMH, Nidos en Firmitas aan informatie te komen.

Uiteindelijk heeft een aantal bewoners een gesprek gevoerd met Nidos en Firmitas op 1 februari. Waar het vooraf erop leek dat de gemeente de grote afwezige zou zijn bij dit gesprek was er toch een medewerker vanuit de gemeente bij dit gesprek aanwezig als toehoorder. Op de vraag wanneer besloten is om toch een afvaardiging vanuit de gemeente bij het gesprek aanwezig te laten zijn laat de gemeente weten dat dit op maandag 30 januari was: “We zijn continu in gesprek met Firmitas en Nidos. Zodra duidelijk werd dat ze een gesprek met de afgevaardigden uit de buurt gepland hadden, hebben wij aangeboden hier ook bij aanwezig te zijn.“. Uit communicatie die door de redactie van Gouwe IJssel Nieuws is ingezien blijkt dat de gemeente al op donderdag 26 januari op de hoogte was van het geplande gesprek tussen bewoners, Firmitas en Nidos.

Eerder deze week bracht Gouwe IJssel Nieuws naar buiten dat er helemaal niet actief gecommuniceerd werd over de woonvorm door de gemeente. Gouwe IJssel Nieuws heeft hierover op maandag persvragen gesteld aan de gemeente. Na een eerdere toezegging dat deze vragen uiterlijk vandaag beantwoordt zouden worden kreeg de redactie vandaag het bericht dat de beantwoording van vragen pas na het weekend volgt. De persvragen die gesteld zijn gaan over het bestemmingsplan, de communicatie vanuit de gemeente en eventuele veiligheidseisen aan een woonvorm met 15-12 minderjarigen.

In de brief aan de gemeenteraad geeft het college van burgemeester en wethouders aan dat zij het verloop van het initiatief nadrukkelijk in de gaten houdt. Een aantal buurtbewoners probeert al enige tijd in gesprek te komen met de verantwoordelijk wethouder en de burgemeester. Volgens de bewoners is er nog steeds geen concrete afspraak met de gemeente voor een dergelijk gesprek.

Advertentie