8.5 C
New York
vrijdag 19 april 2024

Gemeenteraad stelt budget beschikbaar voor Oekraïne-opvang Kleine Vink

De gemeenteraad van Zuidplas heeft op dinsdagavond 14 februari budget beschikbaar gesteld voor de komst van de Oekraïne-opvang op bedrijventerein de Kleine Vink.

Het agendapunt, waar de gemeenteraad zo’n 2,5 uur over vergaderde, ging strikt genomen over de (voor)financiering van de Oekraïne-opvang. De locatie van de voorgenomen opvang, de Kleine Vink, was eigenlijk geen onderwerp waar de gemeenteraad een besluit over nam.

Aan het begin van de vergadering werd ingesproken door de VVE van de Kleine Vink namens ondernemers op het bedrijventerein. De ondernemers uitten dezelfde zorgen als eerder tijdens een informatieavond. Veel gemeenteraadsleden wilden weten welke locaties de gemeente nog meer onderzocht heeft voor de komst van de opvang. Wethouder Schuurman wilde hier openbaar geen mededelingen over doen. Volgens Schuurman zijn sommige locaties namelijk nog in beeld voor opvang op kleinere schaal.

De gemeente vangt op dit moment ongeveer 120 vluchtelingen uit Oekraïne op in opvanglocatie de Oase (voormalig Rabo-gebouw) in de Nieuwerkerkse wijk Dorrestein. Zuidplas vangt op dit moment  zo’n zeventig te weinig vluchtelingen uit Oekraïne op volgens afspraken die in de veiligheidsregio gemaakt zijn. Daarnaast is het onzeker of opvanglocatie de Oase ook na oktober open kan blijven. De eigenaar van het gebouw wil op enig moment verder met de herontwikkeling van de locatie.

Uiteindelijk bleek de leegstaande kavel 13 de meest haalbare locatie om op korte termijn geschikt te maken voor de opvang van ongeveer 130 Oekraïnse vluchtelingen volgens het gemeentebestuur. Mocht opvanglocatie de Oase moeten sluiten, dan zal de gemeente op zoek moeten naar nog een andere locatie voor zo’n 60 Oekraïnse vluchtelingen om de afspraken in de veiligheidsregio te kunnen nakomen.

De gemeenteraad vroeg aandacht bij het college van B&W voor de zorgen die ondernemers geuit hadden. Een aantal raadsleden vroeg aan de wethouder of hij de plannen nog naar een andere locatie kon verplaatsen. Wethouder Schuurman gaf hierbij aan dat hij onvoldoende “comfort” had dat de opvanglocatie dan op tijd klaar zou zijn.

Vanuit de VVD werd de vraag gesteld of alle kosten voor de opvang wel vergoed worden door de rijksoverheid. De wethouder gaf aan dat de gemeente dit doorgerekend heeft en dat de kosten die worden gemaakt vergoed worden vanuit de rijksoverheid.

Enkele raadsleden riepen burgemeester Weber op om, als de gemeenteraad niet zou instemmen met het raadsvoorstel, gebruik te maken van zijn bevoegdheden om de locatie alsnog gerealiseerd te krijgen. Via een oude wet genaamd verplaatsing Bevolking heeft de burgemeester op dit moment de bevoegdheid om dergelijke opvanglocaties te openen zonder toestemming van de gemeenteraad. Burgemeester Weber gaf aan dat hij niet blij is met deze extra bevoegdheden en hoopte dat de gemeenteraad positief zou besluiten.

Opvallend was dat een meerderheid van de gemeenteraad juist een brief wilt sturen naar het kabinet om aan te geven dat zij het niet eens is met de extra bevoegdheden die de burgemeesters op dit moment hebben gekregen. De gemeenteraadsleden vinden dat op deze manier de lokale democratie buiten werking wordt gesteld.

Daarnaast nam de gemeenteraad unaniem een motie aan waarmee het college van B&W wordt gevraagd om te onderzoeken op welke plek het mogelijk is om een permanente locatie voor tijdelijke huisvesting te realiseren. Op deze manier wil de gemeenteraad voorkomen dat in toekomstige situaties er steeds een beroep op tijdelijke oplossingen moet worden gedaan voor de opvang van vluchtelingen.

Na een debat van zo’n 2,5 uur besloot de gemeenteraad unaniem om budget beschikbaar te stellen zodat de opvanglocatie gerealiseerd kan worden.

 

Advertentie