8.5 C
New York
zaterdag 20 april 2024

Plan De Twee Gebroeders door Raad van State naar prullenbak verwezen

De Raad van State heeft in een uitspraak op 12 april 2023 zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning voor de bouw van gezondsheidscentrum De Twee Gebroeders vernietigd. Dit gezondsheidscentrum zou moeten komen aan de J.A. Beijerinckstraat in Nieuwerkerk aan den IJssel, op de plek van het oude Rabobank gebouw waar nu de opvang voor Oekraïense vluchtelingen (de Oase) in zit.

Door Plus Retail (van de supermarkt Plus) en 10 inwoners uit Nieuwerkerk was beroep bij de Raad van State aangetekend tegen het bestemmingsplan (vastgesteld op 19 januari 2021) en het door het college van B&W verleende omgevingsvergunning aan Stebru voor 42 appartementen en een gezondsheidscentrum. Door de inwoners en de Plus waren veel argumenten ingebracht maar de Raad van State vond de manier waarop de parkeernormen, de onderzoeken naar de spreiding en het inpassingsplan voor groen onvoldoende.

Met de vernietiging van het bestemmingsplan moet het plan terug naar de tekentafel. Voor de Oekraïeners in de Oase is dit uitstel van de mogelijke verhuizing maar voor de gemeeente en Strebru een bittere nederlaag. Al 11 jaar na sluiting van het filiaal van de Rabobank op deze locatie is er nog steeds geen invulling gevonden die geaccepteerd wordt door de bewoners in de buurt. Al in 2015 werd er door de gemeenteraad een nota van uitgangspunten vastgesteld door de gemeenteraad voor de komst van een Lidl. Echter probeerde Lidl het elders (zonder succes) en zag af van de aanschaf van het pand.

In de betogen van de bezwaarmakers waren er naast parkeren en groen veel andere bezwaren zoals de verkeersdruk, intensiteit van het verkeer, vermindering van zonlicht in huis of tuin, lawaaioverlast vanaf de balkons van de nieuwbouw, het trafohuisje waar mogelijk drugsdealers konden komen, het groene karakter en afstand tussen de gebouwen onderwerpen van bezwaar. Al deze betogen waren volgens de Raad van State voldoende door de gemeente in het plan meegenomen of hebben geen juridische basis om deze op te nemen als argument. De Raad van State was ook van mening dat de locatie geen dorpse omgeving was en hoogbouw hoort bij de hoogbouw van Dorrestein en de bomenwijk.

In veel betogen kwam steeds terug dat de bezwaarmakers vreesden dat de huurwoningen toch mochten worden verkocht en er dan andere parkeernormen gingen gelden. Dat laatste herkende de Raad van State wel maar omdat er dan bestemmingsplanwijziging of een nieuwe omgevingsvergunning moet komen, zijn er dan nog genoeg juridische mogelijkheden om op dat moment tegen in beroep te gaan.

Ander punt van discussie was het aantal behandelkamers van 16 welke in het plan staan. Bezwaarmakers vreesden dat de overgebleven ruimten snel omgebouwd konden worden naar extra behandelkamers met daardoor meer drukte. De Raad van State was het daar niet mee eens, immers het was zelfs illegaal omdat te doen omdat de gemeente in de regels van het bestemmingsplan het aantal behandelkamers vast heeft gelegd.

Ondanks een pluim voor de gemeente voor de partipatie met de bewoners over het inpassingsplan van groen en extra parkeerplaatsen was dit voor de Raad van State wel een argument om het plan af te wijzen. Zuidplas had benadrukt dat dit plan niet hoorde bij de regels van het bestemmingsplan maar de Raad van State ging daar niet in mee. Door het ontbreken van dit plan in de regens was de aanleg en instandhouding van de 12 extra parkeerplaatsen, die de raad noodzakelijk acht met het oog op een goede ruimtelijke ordening, ten onrechte niet geborgd.

Verder kon er volgens de Raad van State uit het raadsbesluit niet kan worden afgeleid dat de gemeenteraad de aanleg van nog eens 15 extra parkeerplaatsen niet noodzakelijk heeft geacht voor de ruimtelijke aanvaardbaarheid van het plan. Dit was voor de Raad van State een argument voor afwijzing.

Met het parkeren was volgens de Raad van State veel niet goed in het bestemmingsplan en bij het nemen van het besluit. Zo was er te weinig rekening gehouden dat invalideparkeerplaatsen niet meegeteld konden worden in dubbelgebruik, was er veel te weinig onderzoek naar de parkeerdruk gedaan op verschillende tijden en dagen en ging men er te gemakkelijk vanuit dat de zaterdag de drukste dag was. De onderbouwing waarom een parkeerdruk hoger was dan 85% aanvaardbaar was volgens Zuidplas ontbrak en had er volgens de Raad van State in moeten staan. Dit woog zwaar voor de Raad van State en hiermee werd zowel het bestemmingsplan als de omgevingsvergunning naar de prullenmand verwezen en moet het plan worden aangepast en opnieuw aan de gemeenteraad worden voorgelegd.

Al in 2020 werd er in de raadscommissie bezwaar gemaakt over de parkeernormen en ook tijdens de behandeling in de gemeenteraad in 2021 was parkeren een veelbesproken punt. Maar uit de uitspraak kan nu worden afgeleid dat er mogelijk, in kader van voortvarendheid, bewust een risico is genomen. Hiermee is de Twee Gebroeders naast de Geertruidahoeve, de Zevenhuizensche graansilo, en het Moordrechtse Posthuis niet van een langslepend dossier afgekomen.

Advertentie