8.5 C
New York
zaterdag 13 april 2024

VVD stelt vragen over verschil uitkomst onderzoek en voorstel scholenbouw in IJsselpark

VVD raadslid Patrick Molenaar heeft schriftelijke vragen gesteld over verschillen tussen het gehouden onderzoek en het voorstel dat wethouder Zijlstra heeft gedaan tijdens de raadsvergadering op 14 maart. Tijdens deze vergadering heeft de SP de infonota onderwijshuisvesting op de agenda gezet.

In de vragen van raadslid Molenaar stelt hij als inleiding : “Uit de infonota ‘beantwoording raadsvragen 14 maart’ (B1525) blijkt, bij de beantwoording van vraag twee (2), dat de gemeente in 2021 aan een stedenbouwkundig bureau SVP gevraagd heeft om een aantal locaties te onderzoeken. Het SVP heeft vijf (5) locaties in Nieuwerkerk aan den IJssel onderzocht en uit het rapport (met name pagina 58 en 59 van het rapport) blijkt dat de locatie IJsselpark afvalt als voorkeurslocatie. Het rapport onderzoekt en geeft verder invulling aan de voorkeurslocatie één (1) en twee (2), respectievelijk de locaties Prins Willem Alexanderschool en Gideon de Wingerd“.

Volgens hem stelt het college echter bij de beantwoording van vraag twee (2), infonota (B1525) dat de locatie IJsselpark wel het beste aansluit en de voorkeur heeft. Daarbij heeft het college tevens aan dat het nog geen definitief standpunt heeft ingenomen. Op 16 mei staat dit onderwerp wederom op de agenda. Inmiddels is er een Comité Behoud IJsselpark opgericht tegen de plannen van de gemeente Zuidplas

In relatie tot de bovenstaande uiteenzetting heeft de VVD Zuidplas fractie de volgende vragen gesteld:

1. Uit de beantwoording vraag twee (2) infonota (B1525) blijkt dat het college voorkeurslocatie één (1) en twee (2) niet benoemt. Uit het rapport van het SVP blijkt echter dat juist deze twee locaties de voorkeur zouden moeten genieten en dat de locatie IJsselpark afvalt als voorkeurslocatie. Op basis van welke argumenten of eventuele aanvullende onderzoeken, gaat de voorkeur van het college toch uit naar de locatie IJsselpark als (tijdelijke) onderwijslocatie?

2. De wethouder heeft tijdens de raadsvergadering een tekening / maquette laten zien van een zogenoemd ‘onderwijsboulevard’. Deze tekening / maquette geeft de indruk dat het college na een eventuele tijdelijke onderwijshuisvesting in wil zetten op permanente onderwijshuisvesting op de locatie IJsselpark. In de brief naar de onderwijsbesturen wordt hier ook op gehint door de zin ‘Dit doen we door onderzoek te doen naar een bundeling van onderwijs en maatschappelijke functies waarbij wij ook de mogelijkheden in en nabij het IJsselpark onderzoeken.’ Klopt dit? En wat zijn hiervoor de moverende redenen geweest?

Advertentie