8.5 C
New York
donderdag 22 februari 2024

Minder mensen voelen zich gezond in regio, beeld Zuidplas iets positiever

Eind 2022 hebben alle GGD’en in samenwerking met het RIVM en het CBS een onderzoek uitgevoerd onder volwassenen. Het onderzoek vond plaats om in beeld te brengen hoe inwoners de eigen gezondheid ervaren na de Corona-periode.

7 op de 10 volwassenen in Hollands Midden ervaren de eigen gezondheid als goed of zeer goed. Dit is minder dan twee jaar geleden. Toen gold dit voor 8 op de 10 inwoners. Hierbij zijn grote verschillen tussen groepen inwoners zichtbaar. Bij volwassenen tot 65 jaar is deze daling sterker dan bij inwoners van 65 jaar en ouder. Ook bij mensen die moeite hebben met rondkomen is de ervaren gezondheid sterker gedaald.

Mensen die moeite ervaren om rond te komen, ervaren meer problemen met hun gezondheid. Waar in 2020 nog 11% van de inwoners moeite had om rond te komen, geldt dat in 2022 voor 17%. In Zuidplas heeft 15% van de meerderjarige inwoners moeite om rond te komen.

“Het is duidelijk dat we ons niet alleen op het verbeteren van de lichamelijke en mentale gezondheid moeten richten, maar ook hard moeten werken aan gelijke kansen op gezondheid voor iedereen.” aldus Sjaak de Gouw, directeur publieke gezondheid bij GGD Hollands Midden.

Mentale gezondheid minder goed, in Zuidplas positiever beeld
Naast een daling van de ervaren gezondheid, gaat het ook met de mentale gezondheid in 2022 minder goed. Vergeleken met 2020 voelen meer inwoners in Hollands Midden zich ernstig eenzaam (stijging van 9% naar 13%). In Zuidplas voelt 9% van de volwassenen zich ernstig eenzaam. Dit lagere percentage wordt veroorzaakt doordat vooral inwoners tot 65 jaar zich in Zuidplas minder eenzaam voelen.

Ook steeg in de regio het risico op het ontwikkelen van een angststoornis of depressie. In 2022 liep 8% van de inwoners een hoog risico, in 2020 was dat nog 5%. In Zuidplas liep “slechts” 4% van de inwoners een hoog risico. In 2020 zat Zuidplas juist iets boven het regionale gemiddelde.

Dat het slechter gaat in de regio met de mentale gezondheid geldt voor alle leeftijden en vooral voor jongere volwassenen. Dit blijkt niet alleen uit dit onderzoek, maar ook uit eerdere onderzoeken. Problemen met de mentale gezondheid komen ook vaker voor bij mensen die moeite hebben met rondkomen.

Alle uitkomsten van de GGD Gezondheidsmonitor 2022 zijn te vinden op een website van de GGD:
https://eengezonderhollandsmidden.nl/dashboard/leeftijdsgroepen/volwassenen-en-ouderen.

Advertentie