8.5 C
New York
dinsdag 25 juni 2024

Gemeente en ondernemers Kleine Vink tegenover elkaar tijdens hoorzitting

De gemeente en meerdere ondernemers stonden woensdagavond 6 september figuurlijk lijnrecht tegenover elkaar tijdens een hoorzitting van de gemeentelijke bezwaarcommissie.
Aanleiding is het bezwaar dat de 12 ondernemers op bedrijventerrein de Kleine Vink hebben ingediend tegen de bouw van de huisvesting voor Oekraïense vluchtelingen. Op dinsdag 5 oktober had de rechtbank van Den Haag bepaald dat de gemeente de bouwactiviteiten moest stilleggen tot 4 weken nadat er een besluit is genomen over het ingediende bezwaar.

De ondernemers hebben bezwaar tegen de milieu zonering en de parkeerdruk. Op bedrijventerrein de Kleine Vink mogen bedrijven van een categorie 3.2 gevestigd zijn. Tussen dergelijke bedrijven en woningen moet normaliter minimaal 50 meter afstand gehouden worden. Volgens de ondernemers varieert die afstand tussen de 17 en maximaal 30 meter. Daarnaast hekelen de ondernemers dat de gemeente zich op deze locatie niet zou houden aan de eigen parkeernorm én openbare ruimte gebruikt om parkeerplaatsen te realiseren voor de opvang locatie.

De ondernemers maken zich daarnaast zorgen over de (verkeers)veiligheid. De groep van zo’n 130 vluchtelingen uit Oekraïne bestaat uit circa 50 kinderen in de leeftijd van 4 tot 17 jaar die naar school gaan. De ondernemers zijn bang voor verkeersongelukken met ernstige afloop waarbij een (fietsend) kind het slachtoffer is. De ondernemers vinden dat een dergelijke opvang locatie niet op een bedrijventerrein thuishoort.

De gemeente vind dat zij kan afwijken van de parkeernorm. Op dit moment hebben volgens de gemeente slechts enkele vluchtelingen een auto en een beperkt aantal vluchtelingen wil in de nabije toekomst overgaan tot de aanschaf van een auto. Daarmee zijn er volgens de gemeente minder parkeerplaatsen nodig dan in een normale woonwijk. Om de effecten van geluidsoverlast te voorkomen heeft de gemeente de opvanglocatie op een bepaalde wijze neergezet waarbij de in- en uitgang bijvoorbeeld niet richting de bedrijven loopt.

Op vragen van de bezwaarcommissie geeft de gemeente aan dat de locatie op de Kleine Vink de ‘minst slechte’ locatie is die is onderzocht als locatie voor tijdelijke huisvesting. Welke locaties nog meer zijn onderzocht wil de gemeente niet bekendmaken. Volgens de locatiemanager van de gemeente kijken de Oekraïense vluchtelingen die nu in ‘De Oase’ worden opgevangen uit naar de nieuwe huisvesting. In de nieuwe huisvesting gaan de vluchtelingen naar een woonvorm met bijvoorbeeld eigen keuken en eigen sanitair. Op dit moment is sprake van een hotelvorm waarbij de keuken en het sanitair worden gedeeld in de oase.

Tijdens de hoorzitting van de bezwaarcommissie bleek dat de ondernemers en hun advocaat zich goed voorbereid hadden en veel vragen van de commissie konden beantwoorden. De jurist die namens de gemeente aanwezig was kon niet direct op alle vragen van de bezwaarcommissie een antwoord te formuleren. In een aantal gevallen kon de aanwezige locatiemanager van ‘De Oase’, die ook bij de nieuwe locatie betrokken is, de bezwaarcommissie wel helpen aan de gevraagde antwoorden. Daarnaast deelde de locatiemanager zijn positieve ervaringen met de Oekraïense vluchtelingen in ‘de Oase’.

Doordat niet alle vragen van de commissie beantwoord konden worden door de gemeente en omdat de gemeente, op basis van de uitspraak van de rechtbank, nader onderzoek doet op het gebied van milieu/geluid heeft de bezwaarcommissie pas over twee weken alle stukken. Daarna krijgen de bezwaar makende ondernemers de mogelijkheid om hier nog op te reageren.

Vervolgens kan de bezwaarcommissie een advies uitbrengen aan het college van B&W. Zodra op basis van dit advies het college van B&W een besluit heeft genomen op het bezwaar mag er, als het bezwaar ongegrond wordt verklaard, 4 weken later verder gebouwd worden.

Daarmee is de door de gemeente gewenste openingsdatum van 9 oktober niet meer realistisch voor de vluchtelingenopvang werd geconcludeerd tijdens de hoorzitting. Op de vraag van de bezwaarcommissie of de gemeente inmiddels contact heeft gehad over de mogelijkheden om het verhuurcontract van ‘de Oase’ te verlengen gaf de gemeente aan dat hier nog geen gesprekken over zijn geweest.

Wel heeft de verhuurder in een eerder stadium aangegeven de groep niet direct op 9 oktober op straat te zullen zetten. Volgens de bezwaar makende ondernemers zou de verhuurder van ‘de Oase’ positief tegen een verlenging van het huurcontract staan. De gemeente gaf aan het einde van de hoorzitting aan dat zij op korte termijn in gesprek gaat met de verhuurder en de uitkomst hiervan terugkoppelt aan de bezwaarcommissie.

Advertentie