8.5 C
New York
woensdag 17 juli 2024

Zuidplas klaar voor de verkiezingen

Het lijkt een standaard ritueel te zijn, verkiezingen in Zuidplas maar dat is het zeker niet. Iedere keer zijn er zaken net anders en moet er in korte tijd veel geregeld worden. De gemeente is er klaar voor al was het door personele wisselingen wel dit keer een grotere uitdaging maar woensdag mogen de kiezers stemmen in 22 stembureaus in de gemeente.

Stembureaus

Dit jaar is ervoor gekozen om alleen met vaste stembureaus te werken, er is geen mobiel stembureau meer en de drive-in stembureaus zijn geschrapt. De stembureaus zijn geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur De stembureaus zijn hier te vinden :

De gemeente gebruikt een site waarbij de drukte op de stembureaus gemeten en gepubliceerd kan worden, echter bij grote drukte is er vaak op een stembureau weinig tijd om dit ook nog in te vullen: https://zuidplas.verkiezinginbeeld.nl/

Stemmen met visuele beperking

Het stembureau op het gemeentehuis te Nieuwerkerk aan den IJssel heeft extra hulpmiddelen voor kiezers die een visuele beperking hebben. In dit stembureau zijn de volgende extra hulpmiddelen: Een stemmal en geluidsbox in het stemhokje. De stemmal legt u op het stembiljet. Als u met uw vingers over de mal gaat voelt u de lijst. Via een geluidsbox met koptelefoon hoort u de partijen en kandidaten op de lijst. Door te voelen en te tellen, kunt u de kandidaat vinden op wie u wilt stemmen. Door de gaatjes in de mal kunt u het goede bolletje inkleuren op het stembiljet.
Er zijn op dit stembureau waterbakken voor blindengeleidehonden.

Identificatiebewijs en volmacht

Wie gaat stemmen moet altijd een legitimatiebewijs tonen. Dat mag niet meer dan vijf jaar verlopen zijn. Indien er geen of een te oud legitimatiebewijs wordt getoond mag de kiezer niet stemmen. Wie ook voor een ander gaat stemmen, moet ook een legitimatiebewijs tonen van voor wie de stem wordt uitgebracht. Dit mag wel een kopie zijn. Deze zogenaamde volmachtstemmen moeten altijd tegelijkertijd worden uitgebracht met de eigen stem. Los van elkaar is niet toegestaan. Ook moet op de stempas wel de machtiging zijn ingevuld met handtekening!

Folderen en plakken

Op een stembureau mag op geen manier campagne gevoerd worden, tekens of verwijzingen mogen nergens zichtbaar zijn. Is dat toch het geval, kan u de voorzitter van het stembureau daarop aanspreken en moet de voorzitter dit vermelden in het proces-verbaal. In de omgeving buiten het stembureau mag wel campagne gevoerd worden.

Posters mogen alleen worden gepubliceerd via de gemeentelijke banners of op de publieke aanplakzuilen. Woordvoerder Buitenhek van Zuidplas liet weten dat, ondanks de kromme tekst op de website, alle partijen posters mochten insturen. Er hebben 17 partijen maar gebruik van gemaakt, iets wat in Capelle en Rotterdam meer is gebeurd. Er zijn volgens Buitenhek geen partijen buitengesloten. Volgens hem mogen partijen op de stalen plekken posters aanplakken conform het reclamebeleid van Zuidplas. Wie zelf sandwichborden neerzet heeft wel een probleem, zo werden er illegaal geplaatste borden van JA21 weggehaald door Handhaving in Moordrecht. Huren van ruimte op de commerciële borden of bushaltes is wel toegestaan.

Soeverein protest

Op dit moment zijn er in Nederland mensen die zich autonoom of soeverein noemen en geen onderdeel van de staat willen zijn, ze betalen geen belastingen, verzekeringen en boetes meer en kondigen aan op de stembureaus hun stempas ongedaan te willen maken. De Rijksoverheid heeft in inmiddels een instructie verstuurd hoe om te gaan met deze protesten. Zuidplas laat weten bekend te zijn met deze richtlijn en de voorzitters krijgen deze instructie toegestuurd.

Tellen na de verkiezingen

In Zuidplas worden op alle stembureaus na afloop de stemmen per lijst geteld. Hiervoor komen bij grotere stembureaus extra tellers na sluiting van het stembureau om 21.00 uur. Deze telling is altijd openbaar en mag door iedereen worden bijgewoond. Omstanders mogen alleen kijken en op geen manier aan de telling meewerken. Wel mag er foto’s worden gemaakt tijdens het tellen en indien iemand iets afwijkends ziet, kan dit aan de voorzitter worden gemeld die dit in het proces verbaal moet vermelden.

De volgende ochtend is er telling op de voorkeurstemmen op de meer dan 1000 kandidaten. Deze tellingen worden gehouden in een speciaal stembureau in de Parkzoomhal aan de Iersestraat in Nieuwerkerk aan den IJssel. Aan lange tafels worden de lijsten een voor een per persoon geteld. Hiermee wordt tevens gecontroleerd of het aantal stemmen per lijst klopt. Meer informatie over het tellen : https://www.zuidplas.nl/centraal-openbaar-tellen

Telling per kandidaat in de Parkzoomhal

Proces-Verbaal

Alles wat er op een stembureau gebeurd, wordt vastgelegd in een proces-verbaal. Dit kan gaan om klachten van stemmers over het proces of de locatie, gedragingen van stemmers die afwijken of andere noemenswaardige incidenten. Al deze proces-verbalen worden in een totaal document vastgelegd en bewaard. Tijdens het vaststellen van de uitslagen worden deze proces-verbalen ook publiekelijk gepubliceerd.

De gemeente stelt haar uitslag vast en geeft dat door aan de Kiesraad, die uiteindelijk de uitslag vast stelt. Hier kan ook eventueel bezwaar tegen worden gemaakt. Maar tegen die tijd zijn de stembureaus weer opgeslagen op de gemeentewerf en gaat het dagelijks leven weer verder.

Meer informatie over de verkiezingen staat op https://www.zuidplas.nl/verkiezingen

Advertentie